DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siber Savaş CCIP 525 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siber Güvenlik
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Oğuzhan CEYLAN
Dersin Amacı: Bu ders, ulus-devletler seviyesinde bir siber savaş ortamını tetikleyebilecek olan gelişmekteki bazı politika, doktrin, taktik ve operasyonel ihtiyaçları konu almaktadır. Böylelikle de öğrencinin bir siber savaş ortamı perspektifi kazanması ve olası bir savaş durumunda siber bileşenleri kontrollü ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak operasyonel sistem ve kavramları geliştirebilme yeteneği kazanması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Giriş (konsept ve tanımlar). Siber savaş hedefleri, bileşenleri. Etik sorunlar ve hukuk. Siber dünyada zekaya dayalı işlemler. Basit betiklerden, karmaşıklara, gelişen tehditler. Sosyal mühendislik ve siber savaş. Siber savaşta silahlanmanın tarihçesi. Siber savaşta devlet dışı aktörler. Derin savunma stratejileri. Kriptografi ve siber savaş. Uç noktaların ve verinin savunması. Siber savaş ve askeri doktrin. Siber savaşın geleceği.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Siber uzayın ve siber savaşın analiz edilebilmesi.
  • 2- Temel bilgisayar ağ işlemlerinin diyagramlarının çizilebilmesi.
  • 3- Seçilmiş siber silahların ve saldırı stratejilerinin karşılaştırılması.
  • 4- Ağ güvenliği için savunma stratejilerinin irdelenebilmesi.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sınıf dersleri, ödevler, vize ve final sınavları, Laboratuvar uygulamaları.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: Siber savaş kavramı nedir?
2 Hedefler ve Savaşçılar, Siber savaş hedefleri
3 Etik sorunlar ve hukuk. Siber dünyada zekaya dayalı işlemler
4 Basit betik yazanlardan gelişmiş saldırılar gerçekleştirenlere: Gelişen tehditler
5 Sosyal Mühendislik ve Siber Savaş
6 Siber savaşta silahlanmanın tarihçesi
7 Arasınav
8 Siber savaşta devlet dışı aktörler
9 Derin savunma stratejileri
10 Kriptografi ve Siber Savaş
11 Uçnoktaların savunması
12 Veri savunması
13 Siber savaş ve askeri doktrin
14 Siber savaşın geleceği


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Chapple, Mike, and David Seidl. Cyberwarfare: Information Operations in a Connected World. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2015.


DİĞER KAYNAKLAR

Internet ve derste verilecek diğer okuma parçaları.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 13 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 15
Ödev 3 15
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 5 25
Final Sınavı 1 40
Total: 23 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12525
Ödev31545
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler8324
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14545
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):201


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1 2 2   2                
OC2   1       1            
OC3 2     2                
OC4 2 2