DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İletişim Ağlarına Giriş CCIP 527 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Siber Güvenlik
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Fatih Yetkin
Dersin Amacı: Bu ders, genel anlamlarıyla ağ iletişim teknolojilerini, mimarilerini, protokollerini incelemektedir. Dersin tamamlanmasıyla öğrencinin, genel hatlarıyla bir LAN ya da WAN ağı sistemini kullanabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Haberleşme sistemleri, Bilgi, sinyal işleme, Haberleşme kanallarının nitelikleri, Referans ISO/OSI modeleri, Haberleşme protokolleri, Network topolojileri, LAN ve Ethernet, kablosuz haberleşme.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel iletişim ağları ve güvenlik kavramlarını tanımlayabilme.
  • 2- İletişim Ağları topolojilerini ve OSI modelini açıklayabilme.
  • 3- ndüstriyek yapıdaki ve bilgisayar iletişim ağları bileşenleri ayırt edebilme ve altyapılarını karşılaştırabillme.
  • 4- Haberleşme teorisindeki temel kavramlara aşinalık.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sınıfta karşılıklı olarak yapılan dersler, ödevler, kısa sınavlar, ara ve final sınavları.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 İletişim ağlarına giriş ve ağ kavramlarının gelişimi
2 Sinyal ve bilgi kodlama
3 Ağ kablo çeşitleri ve seçimi
4 İletişim standartları , OSI modeli, ve paket yapıları
5 Ağ cihazları (Modem, Router, Switch, Hub…)
6 Ağ topolojilerini kavrama
7 Yerel İletişim ağları (MAC CSMA /CD)
8 Gözden geçirme
9 İnternet protokolleri ve IP sınıfları
10 Fiziksel katman ve özellikleri
11 Kablosuz iletişim ağları
12 Kablosuz ağlar ve endüstriyel uygulamaları
13 Radyo sinyalleri
14 Gözden geçirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Data Communications & Computer Networks Thomson Kitabı
SKLAR, B. Digital Communications. London: Pearson Prentice Hall, 2001. 1079 p. ISBN 0-13-084788-7.


DİĞER KAYNAKLAR

Internet üzerinde üretici firmalar tarafından sağlanan herkese açık eğitim materyali.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 13 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 10
Ödev 5 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 5 35
Final Sınavı 1 40
Total: 25 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12020
Ödev51050
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler9327
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):199


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1 3 3   3 3              
OC2 3 3   3 3              
OC3 3 3   3 3              
OC4 3 3   3 3