DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Pazarlama Teorisi BA 650 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Nimet URAY
Dersin Amacı: Dersin amacı bilimsel çalışma alanı olarak pazarlama alanında temel bilgilerin geliştirilmesi ve alana ilişkin eleştirel düşünce üretilmesine imkan veren alt yapı bilgisinin kazandırılmasıdır. Böylece, hedefler, öncelikle bilim felsefesi çerçevesinde pazarlama disiplinini, ilgili prensip ve kavramları , pazarlama düşüncesinin evrimini öğrencilere kavratmaktır.
Dersin İçeriği: Pazarlamanın kapsamı ve doğası : Geleneksel Görüş, Kavram olarak pazarlama : Yeni trendler, Pazarlama bilim mi ?, Pazarlama Bilgisinin Üretilmesi ve Dağıtılması, Interaktif olmayan düşünce okulu, İnteraktif olmayan- Ekonomik Düşünce okulu, İnteraktif-Ekonomik Düşünce Okulu, vd. Düşünce okullarının incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Pazarlamadaki temel teorileri anlamak, tanımlamak ve eleştirel olarak değerlendirebilmek
  • 2- Pazarlamanın yanısıra , ekonomi, psikoloji vb bilim dallarında gelişmiş diğer teorileri de anlamak , ilişkilendirmek
  • 3- Pazarlamadaki farklı teorilerin sentezini yapmak ve ampirik bulguları anlamlandırmada yararlanmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Yönlendirmeli okumalar; sınıf içi tartışmalar; sunum, araştırma önerisi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş : Teori nedir ? Teorik katkı ne anlama gelmektedir ? Zorunlu ve önerilen okumalar
2 Pazarlamanın kapsamı ve doğası : Geleneksel Görüş I Zorunlu ve önerilen okumalar
3 Pazarlamanın kapsamı ve doğası : Geleneksel Görüş II Zorunlu ve önerilen okumalar
4 Kavram olarak Pazarlama: Yeni Trendler I Zorunlu ve önerilen okumalar
5 Kavram olarak Pazarlama: Yeni Trendler II Zorunlu ve önerilen okumalar
6 Pazarlama bilim mi? Zorunlu ve önerilen okumalar
7 İnteraktif olmayan ekonomik Düşünce Okulu Zorunlu ve önerilen okumalar
8 İnteraktif Ekonomik Düşünce Okulu Zorunlu ve önerilen okumalar
9 İnteraktif Ekonomik Düşünce Okulu Zorunlu ve önerilen okumalar
10 İnteraktif olmayan-Ekonomik olmayan I Zorunlu ve önerilen okumalar
11 İnteraaktif olmayan-Ekonomik olmayan I Zorunlu ve önerilen okumalar
12 İnteraktif- Ekonomik Olmayan I Zorunlu ve önerilen okumalar
13 İnteraktif- Ekonomik Olmayan I Zorunlu ve önerilen okumalar
14 Sunumlar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Sheth, Jagdish, David Gardner, and Dennis Garrett, Marketing Theory: Evolution and Evaluation, New York: John Wiley & Sons, 1988.

Shelby D. Hunt - Marketing Theory: Foundations, Controversy, Strategy, and Resource-advantage Theory, Routledge, 2010


DİĞER KAYNAKLAR

Makale Listesi


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev 4 20
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 8 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje183.583.5
Ödev4624
Sunum/Jüriye Hazırlık166
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13232
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3