DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Stratejik Pazarlama Yönetiminde Seçilmiş Konular BA 654 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Nimet URAY
Dersin Amacı: Bu dersin temel hedefi örgüt ile değişen çevre arasındaki uyuma ulaşmalarını ve sürdürmelerini sağlayacak yaklaşım ve metodolojiyi öğrencilerin edinmesini sağlamaktır.c
Bu doktora dersi öğrencilerin, pazarlamanın örgütte, işletme stratejisinde ve başarısındaki rolünü anlamalarına yardım etmek için tasarlanmıştır.
Öğrencilerin pazarlama stratejisini, pazarlama stratejisi araştırmasını ve bu konulardaki temel düşünceleri ve gelişmeleri eleştirel olarak değerlendirmelerine yardım edecektir.
Dersin İçeriği: Pazarlamanın örgüt içerisindeki rolü (paydaş teorisi ve değişim teorisi, pazar odaklılık ve örgüt kültürü, pazarlama ve pazarlamacının örgüt içerisindeki rolü); pazar dinamikleri; rekabet avantajı (liderlik avantajı, inovasyon ve yeni ürün geliştirme); dış çevre ile ilişkilerin yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve çıktılar); metrikler (marka ederi, pazarlama performansı)
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Pazarlamanın örgüt içerisindeki rolünü anlamak ve eleştirel olarak değerlendirebilmek.
  • 2- Örgüt ile değişen çevre arasındaki uyuma ulaşmalarını ve sürdürmelerini sağlayacak yaklaşım ve metodolojiyi anlamak ve kullanabilmek.
  • 3- Pazarlama performansını ölçecek uygun metrikleri eleştirel olarak değerlendirebilmek.
  • 4- Yönlendirmeli okumalar; sınıf içi tartışmalar; Araştırma fikir yazıları & kavramsal haritalar, araştırma önerisi.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Yönlendirmeli okumalar; sınıf içi tartışmalar; Araştırma fikir yazıları & kavramsal haritalar, araştırma önerisi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Pazarlama Stratejisi Konusunda Bir Özet Değerlendirme I Zorunlu ve önerilen okumalar
2 Pazarlama Stratejisi Konusunda Bir Özet Değerlendirme II Zorunlu ve önerilen okumalar
3 Pazarlamanın İşletme Stratejisi İçerisindeki Rolü Zorunlu ve önerilen okumalar
4 Pazarlamanın, Örgüt İçerisindeki Rolü ve Etkisi Zorunlu ve önerilen okumalar
5 Pazarlamanın, Örgütün Rekabet Üstünlüğündeki Rolü Zorunlu ve önerilen okumalar
6 Pazarlama Verimliliğinin Ölçümü ve Genişletilmesi Zorunlu ve önerilen okumalar
7 Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi Zorunlu ve önerilen okumalar
8 İlişkisel Pazarlama ve Satıcı-Alıcı İlişkileri Zorunlu ve önerilen okumalar
9 Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Çıktıları Zorunlu ve önerilen okumalar
10 Markalama ve Marka Değeri Zorunlu ve önerilen okumalar
11 Ürün İnovasyonu / Yeni Ürün Geliştirme / Ürün Tasarımı Zorunlu ve önerilen okumalar
12 Teknoloji Zorunlu ve önerilen okumalar
13 Örgütlerin Pazarlama Aktivitelerine Yönelik Farklı Bakış Açıları Zorunlu ve önerilen okumalar
14 Dönem Projesi Sunumu (Pazarlama stratejisiyle ilgili hazırlanan araştırma projelerinin sunumu, tartışılması)


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Makale Listesi


DİĞER KAYNAKLAR

Graham Hooley, Nigel F. Piercy, Brigitte Nicouloud and J.Roud, (2017), Marketing Strategy and Competitive Positioning, 6th edition, Pearson.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev 6 30
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 10 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje183.583.5
Ödev6636
Sunum/Jüriye Hazırlık166
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12020
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3                
OC4