DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Stratejik Düşünce BA 655 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Saadet ÇETİNKAYA
Dersin Amacı: Bu dersin ana amacı öğrencilere strateji ile ilişkili kavramları ve ekonomi, finans, uluslararası ilişkiler ve sosyoloji gibi farklı akademik disiplinlerden kaynaklanan teorik model ve yaklaşımları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: Dersin başlıca konuları, yönetsel karar, belirsizlik ve zaman arasındaki ilişki, piyasa koşulları ve rekabet, oyun teorisine dayalı karar ve hareket, bilginin stratejik kullanımı, dağıtıcı ve bütünleştirici müzakere, vekalet teorisi, vekil-seçmen ilişkileri, sosyal şebekeler ve koalisyonlardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Farklı disiplinlerden gelen strateji ile ilgili terimlere hakim olmak.
  • 2- Stratejiye farklı yaklaşımları kritik bakış açısıyla değerlendirebilmek.
  • 3- Rekabet ve işbirliği problemlerine yaratıcı ve uygulanabilir çözümler geliştirebilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Yönlendirilmiş okumalar; sınıf içi tartışma; model geliştirme ve simülasyon çalışmaları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Strateji, risk ve belirsizlik Zorunlu ve önerilen okumalar
2 Firma teorileri ve işletmelerin hedefleri Zorunlu ve önerilen okumalar
3 Zaman, geriye dönük akıl yürütme, yatırım kararları Zorunlu ve önerilen okumalar
4 Piyasa yapısı ve rekabet Zorunlu ve önerilen okumalar
5 Firmanın sınırları Zorunlu ve önerilen okumalar
6 Tutsak ikileminin çözüm yolları ve Nash dengesi Zorunlu ve önerilen okumalar
7 Stratejik hamleler: Tercih ve şans Zorunlu ve önerilen okumalar
8 Enformasyonun yorumlanması Zorunlu ve önerilen okumalar
9 Enformasyonun manipülasyonu Zorunlu ve önerilen okumalar
10 Dağıtıcı müzakere Zorunlu ve önerilen okumalar
11 Bütünleştirici müzakere Zorunlu ve önerilen okumalar
12 Vekalet teorisi ve vekil-seçmen ilişkileri Zorunlu ve önerilen okumalar
13 Sosyal şebekeler ve koalisyonlar Zorunlu ve önerilen okumalar
14 Stratejide doğaçlama Zorunlu ve önerilen okumalar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Trefor Jones, Business Economics and Managerial Decision Making, Wiley, 2009
Avinash Dixit & Barry Nalebuff, The Art of Strategy, W.W. Norton & Co., 2008
Leigh Thompson, The Mind and Heart of the Negotiator, 6E, Pearson, 2015
Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand & Jospeh Lampel, Strategy Safari, 2E, 2008
Williamson Murray, Macgregor Knox & Alvin Bernstein, The Making of Strategy, Cambridge University Press, 1996


DİĞER KAYNAKLAR

Güncel akademik araştırmalar


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 25
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 50
Ödev 5 25
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje15050
Ödev51050
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık13.53.5
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3