DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Finans Mühendisliğinde Ekonomik Göstergeler FE 542 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 8
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: -
Dersin İçeriği: Ekonomik ve finansal göstergeler; Temel ekonomik kavramlar; Temel analiz yöntemleri, finansal ve ekonomik göstergelerin analizi, para & maliye politika kararlarının finans piyasalarına etkisinin analizi, başlıca finansal göstergelerin ekonometrik yöntemler ile analizi; aylık büyüme göstergeleri ile kısa vadeli GSYH tahminleri; Merkez Bankası ve BDDK kaynaklı yüksek frekanslı veriler ile finansal göstergelerin analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Genel kabul görmüş ekonomik kavramlar ışığında, ulusal ve uluslararası göstergeler ve Merkez bankası gibi otoritelerin almış olduğu kararları anlamak ve analiz etmek
  • 2- Ekonomik göstergeler ile finansal değişkenler arasındaki ilişkiyi kavramak
  • 3- Ekonomik ve finansal göstergelerin projeksiyonlarının oluşturulması için gerekli analiz yöntemlerinin öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik ve uygulamalı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ekonomik & Finansal göstergeler: Genel bakış-Başlıca uluslararası ve ulusal göstergeler, verilerin toplanması, sınıflandırılması ve analiz yöntemleri, öncü ve gecikmeli göstergeler, temel veri kaynakları ve transfer yöntemleri, Excel ve Eviews uygulamaları Gerekli Değil
2 Temel ekonomik kavramlar- Ekonomik dalgalanmalar, büyüme ve işsizlik oranı: Okun Kuralı; enflasyon ve işsizlik oranı : Phillips eğrisi, para ve mali politikaların rolü, satın alma gücü ve faız paritesi, etkin piyasa hipotezi, ekonomik sürprizler ve finansal piyasalar Gerekli Değil
3 Temel analiz yöntemleri -Endeksleme, filtreleme, takvim etkisinden ve mevsimsellikten arındırma, veri özetleme yöntemleri, zaman serisi tahmin yöntemleri, Eviews ve Excel uygulamaları Gerekli Değil
4 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Finansal Piyasalar-Hesaplama yöntemleri, Türkiye, Amerika ve Avrupa tanım farklıkları, kompozisyon, revizyonlar, potansiye büyüme ve çıktı açığı, temel tahmin modelleri, büyüme sürprizlerinin finansal piyasalara etkisi (Bono faizleri, hisse senedi piyasası ve TL) Gerekli Değil
5 Enflasyon ve Finansal Piyasalar-Manşet ve çekirdek enflasyon, ÜFE vs. TÜFE, ağırlıklar, temel belirleyiciler, difüzyon endeksleri, enflasyon beklentileri, temel tahmin modelleri, FX ve bono piyasalarına etkisi Gerekli Değil
6 Merkez bankası kararları ve finansal piyasalar-Kurala dayalı vs. ihtiyari, Türkiye ve dünyada global finansal kriz sonrası uygulanan politikalar, Taylor kuralı, reel faiz oranları, piyasalara etkisi Gerekli Değil
7 Mali politika kararları ve finansal piyasalar-Bütçe dengesi, faiz dışı denge, Hazine nakit gerçekleşmeleri, borçlanma istatistikleri, borçlanma stratejisi, kamu borcu, son yıllarda mali politikalarda değişiklikler, kısa ve uzun vadeli bono faizleri üzerine etkisi Gerekli Değil
8 Finansal Göstergelerin analizi-Başlıca finansal göstergeler arasındaki ilişkilerin analizi: Türkiye ve Amerika Bono faizleri, hisse senedi piyasaları, CDS, FX vol, VIX, vb. Uygulama: Kısa ve uzun vadeli bono faizlerinin finansal ve ekonomik göstergeler ile modellenmesi Gerekli Değil
9 ARASINAV Sınav Hazırlığı
10 Ödemeler dengesi ve finansal piyasalar-Cari denge ve finansmanın kırılımı, temel belirleyiciler, petrol fiyatları ve altın ithalatı ile ilişkisi, kırılganlık endeksleri, risk algısı ve finansman kaynakları, finansmanın kompozisynu, dış borç, açık döviz pozisyonu, piyasalara etkisi Gerekli Değil
11 Aylık büyüme göstergeleri ile GSYH tahmini (I)-İşsizlik, istihdam, iş gücüne katıllım, ücretler, perakende satışları, konut ve araba satışları, PMI, kapasite kullanımı, sanayi üretimi Gerekli Değil
12 Aylık büyüme göstergeleri ile GSYH tahmini (II) -Tüketici ve reel sektör farklılıkları, öncü gösterge özellikleri, difüzyon endeksi oluşturma, büyüme göstergelerinin özetlenmesi, yakin döndem GSYH tahmin modelleri (Nowcasting), piyasalara etkisi Gerekli Değil
13 Yüksek frekanslı veriler ve finansal piyasalar-Merkez bankası ve BDDK verileri, yerleşiklerin döviz alımları, EURUSD etkileşimi, yabancıların portföy işlemleri, kredi büyümesi, Merkez Bankası bilançosu, haftalık veriler ile kısa vadeli piyasa analizi yapılması, TL ve bono faizleri ile arasındaki ilişkinin analizi Gerekli Değil
14 Proje Sunumları Proje Hazırlığı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLAR

Her ders ilgili ders notları, veriler ve sunumlar öğrenciler ile paylaşılacak


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 10
Ödev 1 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 30
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12020
Ödev2918
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar16060
Final Sınavı16060
Toplam İş Yükü (saat):200


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1                    
OC2                    
OC3