DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
AİHS Kapsamında Sınırlama Rejimi LW 532 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1. AİHM koruma sistemlerini öğretmek,
2. İnsan haklarının daha da geliştirilmesi ve korunması için eleştirel düşünceye sahip olmak,
3. Öğrencilere uluslararası insan hakları hukukunun iç hukukta uygulanmasını öğreterek iş imkanlarını artırmak
Dersin İçeriği: -AİHM’e bireysel başvuruda bulunabilmek için gereken hususlar,
-AİHS ile korunan hakların sınırlama rejimi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin derin bilgi sahibi olmak
  • 2- AİHM sistemini, kabul edilebilirlik kriterlerini anlamak ve AİHM’e başvuru hazırlayabiliyor olmak
  • 3- Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’nin belli hukuki sorunlar hakkındaki kararlarını eleştirel gözle değerlendirebilmek
  • 4- Hukuka insan hakları duyarlılığına sahip bir hukukçu olarak yaklaşabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı, Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 İfade Özgürlüğü ile Özel Yaşama Saygı Hakkı Arasındaki Denge Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır.
2 İfade Özgürlüğü ve Sınırlama Rejimi Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır
3 Örgütlenme Özgürlüğü ve Sınırlama Rejimi Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır
4 Olay Çalışması Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır
5 Özel Yaşama Müdahale Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır
6 Olay Çalışması Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır
7 Vize Sınavı
8 Kanaat, Vicdan ve Din Özgürlüğü Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır
9 AİHS’e Ek Protokollerin Kapsamı Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır
10 Mülkiyet Hakkının Sınırları ve Ayrımcılık Yasağı Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır
11 Olay Çalışması Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır
12 Geçici Tedbirler Ders materyalinin ilgili bölümleri okunmalıdır
13
14


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Harris, O'Boyle, and Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2014.
- Karen Reid, A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, 5th edition, Thomson Reuters UK (Sweet & Maxwell), 2015
- Osman Doğru – Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Cilt: 1-2, Açıklama ve Önemli Kararlar, Legal, 2016
- Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta, İstanbul 2013


DİĞER KAYNAKLAR

Factsheets published by the Council of Europe available on www.echr.coe.int


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama3618
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4