DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kökenler ve Sonuçları KHAS 101 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: DENİZ EROĞLU
Dersin Amacı: Bu ders, farklı bilimsel alanlarda dünyayı ve gündelik yaşamı değiştiren buluşları, icatları ve dönüşümleri tartışarak öğrencilere temel bilimler konusunda geniş bir çerçeve sunmayı amaçlar. Dersin diğer temel hedefleri öğrencileri farklı disiplinlerdeki temel kavramlarla tanıştırmak, disiplinler aralarındaki bağlantılar hakkında merak uyandırmak ve öğrencilerin bilimsel gelişmelerin sonuçlarını ve bugünün dünyasının şekillenmesinde bilim ve teknolojinin rolünü anlamalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği: Ders, astronomi, yerbilim, biyoloji, kimya, fizik ve teknoloji alanlarında çığır açan buluş, yenilik ve icatları inceleyerek öğrencilere bilim ve bugünün dünyası hakkında bir arka plan sunmayı hedeflemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İngilizce yazılmış karmaşık metinleri okuyup anlayabilme, ilgili konularda kısa yazılar yazabilme ve İngilizce sunum yapıp iletişim kurabilme
  • 2- Bilimsel problemleri tanımlayabilme ve sonuçlarını anlayabilme
  • 3- Bilimin değişik alanları arasındaki bağlantıların farkına varabilme
  • 4- Bilgiyi değişik bakış açılarından analiz edebilme ve sınıf arkadaşlarıyla problem çözümü konusunda fikir alışverişi ve işbirliği yapabilme
  • 5- İş yapma ahlakı farkındalığı kazanma
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatımları ve Tartışma Oturumları
• 75 dakikalık ders anlatımı / İki haftada bir
• 75 dakikalık tartışma oturumları/ İki haftada bir
• Derslere destek kısa okumalar / videolar

Yazım Ödevleri
• Seyredilen videolar üzerine 6 kısa yazım ödevi
• Öğretim üyesi ile yazının değerlendirmesi

Poster Sunumları
•Kısa Poster sunumları ve değerlendirmeleri
•Poster sunumları öncesinde öğretim üyesinden geribildirim


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tanışma Haftası Temel bilimlerde çalışılan konulara genel giriş
2 Modül (I): Big Bang Teorisi Evrenin kökenleri (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
3 Modül (I): Big Bang Teorisi Evrenin kökenleri (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
4 Modül (II): Evrim Memeli ve insan evrimi (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
5 Modül (II): Evrim Memeli ve insan evrimi (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
6 Modül (III): Dünya üzerinde Levha Tektoniği Levha tektoniği teorisinin gelişimi (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
7 Modül (III): Dünya üzerinde Levha Tektoniği Levha tektoniği teorisinin gelişimi (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
8 Modül (IV): Kimya: Herkesin ihtiyacı olan bir bilim Kimyanın tıp ve teknolojideki rolü (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
9 Modül (IV): Kimya: Herkesin ihtiyacı olan bir bilim Kimyanın tıp ve teknolojideki rolü (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
10 Modül (V): Newton Fiziğinden Kuantuma Newton mekaniğinden kuantuma geçiş süreci (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
11 Modül (V): Newton Fiziğinden Kuantuma Newton mekaniğinden kuantuma geçiş süreci (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
12 Modül (VI): Teknoloji Bugünün teknolojisindeki gelişmeler (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
13 Modül (VI): Teknoloji Bugünün teknolojisindeki gelişmeler (seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu)
14 Genel değerlendirme haftası


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Her modül için dersi destekleyici nitelikte seçilmiş kısa okuma metinleri olacaktır.


DİĞER KAYNAKLAR

Tartışma oturumlarını destekleyici kısa filmler ve popüler gazetelerden/dergilerden okuma metinleri olacaktır.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 6 25
Sunum/Jüri 6 50
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 6 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 25
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev6212
Sunum/Jüriye Hazırlık6742
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler6318
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11111
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1     2    
OC2   1      
OC3   1      
OC4         1
OC5   1