DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İnsanlık Tarihi KHAS 103 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı öğrencilere beşeri ve sosyal bilimlerde dünya medeniyetleri ve tarihi ile ilgili temel kavramları tanıtmaktır. Ders kapsamında, öğrencilerin bu kavramlar üzerine inşa edilen sosyal bilim teorilerini tanımaları, kavramların ve fikirlerin zaman ve mekân bağlamında değiştiğini ve kurumsal çerçevelerle belirlendiğini anlamaları beklenir. Ders, aynı zamanda, öğrencilerin eleştirel düşünme ve analiz kapasitelerini geliştirmeye; (birincil) metinleri okuma ve argüman ve fikirlerini sözlü, görsel, yazılı olarak ifade etme yollarını öğrenmelerine; başkalarına karşı entelektüel sorumluluk ve saygı geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: Bu ders, dört yıllık üniversite eğitimleri süresince öğrencilerin karşılaşacağı uygarlık, bilim, tarih, zaman, mekan, mit, din, birey, toplum, aile, devlet, millet, ırk, cinsiyet, kültür, küreselleşme gibi kavramların içeriğine ve sosyal bağlamına odaklanır. Bir yarı-kronolojinin ardından, ders, öğrencilerin dünya tarihi içerisinde belirli gelişmelere yol açan tarihsel bağlamı ve entelektüel koşulları anlamalarını sağlayacaktır. Bu bağlamda genel tema, medeniyeti nasıl anladığımız ve farklı medeniyet kavramlarının etrafımızdaki dünyayı nasıl yorumladığımız ve gündelik uygulamalarımızı nasıl organize ettiğimize yansımalarını incelemektir. Bu nedenle bu ders dünyanın başlangıcından, bilimsel, dini ve efsanevi kökenli öyküleri ve 20. yüzyılın başlarındaki sömürgecilik ve devrimlerin tarihini kapsayacaktır. Dönem boyunca, öğrenciler birincil veya ikincil metinleri okuyacak ve tarih, aile, din, şehir ve / veya ulusla ilgili belgesel ve / veya filmler izleyecek ve ders kapsamındaki kuramsal çerçevelere referansla tartışmalara katılacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sosyal bilimler ile ilgili temel kavramları gelecekteki çalışmalarında kullanabilecek konumda olmak
  • 2- Medeniyet(ler)in gelişimi hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirmek
  • 3- Fikirlerini açık bir şekilde tartışıp ifade edebilmek
  • 4- “Neden” ve “Nasıl” sorularına nasıl cevap vereceğini öğrenmek
  • 5- Kısa analitik değerlendirme yazıları yazabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatımları ve Tartışma Oturumları
• Bir saatlik dersler/Her hafta
•Bir saatlik tartışma oturumları/Her hafta
•Derslere destek kısa okumalar

Okuma Oturumları
• Ek uzun okuma/Derslere paralel
•Bir öğretim üyesiyle iki haftada bir buluşma

Yazım Ödevleri
•Değişik uzunlukta 5-7 yazım ödevi
•Öğretim üyesi ile yazının değerlendirmesi

Sunumlar
• Kısa sunumlar/Tartışma oturumlarında
•Yaratıcı çalışma/Jüri önünde sunum


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tanışma Haftası
2 Modül (I): Kökler, Köken Hikayeleri Mitler
3 Modül (I): Kökler, Köken Hikayeleri Dinler
4 Modül (II): Medeniyetler, Başlangıçlar Medeniyet(ler) Tarihi
5 Modül (II): Medeniyetler, Başlangıçlar Kent ve Yurttaş, Kentli Yurttaş
6 Modül (II): Medeniyetler, Başlangıçlar İmparatorluklar
7 Modül (III): Devrimler Sanayi Devrimi
8 Modül (III): Devrimler Bilim ve Teknoloji
9 Modül (III): Devrimler Fransız İhtilali ve Diğer Devrimler
10 Modül (III): Devrimler Sanat ve Kültür Endüstrileri
11 Modül (IV): Modern Dünya Sömürgecilik ve Ulus Devletler
12 Modül (IV): Modern Dünya Birey ve Toplum
13 Sunumlar/ Genel Değerlendirme
14 Sunumlar/ Genel Değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Her hafta dersleri destekleyen kısa okumalar evrilecektir. Ayrıca bütün dönem sürecek bir okuma ödevi olacaktır. Öğrenciler gruplar halinde sunulan kitap havuzundan seçecekleri kitabı bir öğretim üyesi ile birlikte okuyup tartışacaklardır.


DİĞER KAYNAKLAR

Tartışma oturumlarını destekleyici gazete/dergi yazıları ve filmler önerilecektir.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 40
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 1 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 15
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 9 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev5735
Sunum/Jüriye Hazırlık11818
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık11010
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12020
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1 1        
OC2 2        
OC3     1    
OC4   1      
OC5     1