DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Evrensel Değerler ve Etik KHAS 105 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Didem KILIÇKIRAN
Dersin Amacı: Bu disiplinler-üstü ders, öğrencilerin kendi yaşam anlayışlarını ve diğer insanlarla, toplumla ve varlığın geri kalanıyla olan ilişkilerini etik bir çerçeveden ve eleştirel bir anlayışla değerlendirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Onları özgürce düşünmeye teşvik etmek; önyargılardan arınmalarına yardımcı olmak; özgüven sahibi, diğer canlıların haklarını takdir eden ve sivil katılım yoluyla toplumun gelişiminde aktif bir rol oynayan, sorumluluk sahibi bireyler haline gelmelerinde onlara destek olmak, dersin diğer temel hedefleridir. Ders ayrıca öğrencilere temel araştırma becerilerini kazandırmayı, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek dil hâkimiyetlerini pekiştirmeyi, ve öğrencilerin akademik kelime haznelerini hem alıcı hem de üretken düzeyde genişletmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Ders Çeşitlilik, Vatandaşlık/kentlilik (‘Cit-y-zenship’), Toplumsal Cinsiyet, Bilgi Teknolojileri ve Biyoetik sorun alanlarına odaklanarak tasarlanan 5 ayrı modülden oluşur. Hem yerel hem de global ölçekte günümüzün en çetrefilli ve en acil meselelerini barındıran ve her biri çözülmesi, hatta bazen tanımlanması oldukça zor etik ikilemler içeren bu sorun alanları üzerinden tanımlanan problemler/olaylar/tartışmalar yoluyla, öğrencileri onlara yol gösterecek normatif ahlaki değerlerle donatmak yerine, empati ile sorunları değerlendirme, bağlamsal ve ilişkisel düşünme ve analiz etme, en önemlisi de etik meselelerde gri tonları görebilmenin önemi vurgulanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Özgürlük, eşitlik, barış, demokrasi ve sosyal adalet gibi evrensel değerlere dair yüksek farkındalık sergilemek; farklılıklarla biçimlenen bir dünyada yaşamanın getirdiği kişisel ve sosyal sorumlulukları dersin odaklandığı konular çerçevesinde değerlendirmek
  • 2- Başkalarının bakış açılarından ve yargılarından bağımsız bir biçimde düşünen ve karar veren özgür bireyler olarak yaşayabilmenin önemini kavramak
  • 3- Yerel ve küresel vatandaşlık bilinci sergilemek; toplumun gelişimi ve sürdürülebilir bir gelecek için sivil sorumluluk ve katılımın önemini kavramak
  • 4- Farklı bilgi alanlarındaki yaklaşım, yöntem, araç ve çıktıları etik bir çerçeveden değerlendirmeye yönelik bir farkındalık sahibi olmak
  • 5- Derste işlenen konularla ilgili akılcı ve ikna edici argümanları sözlü ve yazılı olarak ortaya koyabilmek
  • 6- Çalışma alışkanlıklarını, düşünme becerilerini, öğrenme süreçlerini düzenleyebilmek; grup içerisinde etkin bir biçimde çalışma ve bilgiyi paylaşma becerileri sergilemek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Filmler / videolar / TED sunumları / radyo yayınları tarafından desteklenen sunumlar; araştırma egzersizleri, yazma çalışmaları, sınıf içi tartışma forumları.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: ''Evrensel değerler'' üzerine tartışma ve ana temalara genel bakış
2 Giriş 1: ''Bu bir Erkek ise'' (D. Triantaphyllou) Giriş 2: ''Siyasetin Övgüsü'' Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcastleri
3 Çeşitlilik Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcast'leri (araştırma ödevi)
4 Çeşitlilik Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcast'leri (araştırma ödevi)
5 Cit-y-zenship Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcast'leri (araştırma ödevi)
6
Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcast'leri (araştırma ödevi)
7 Ara Sınav
8 Cinsiyet Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcast'leri (araştırma ödevi)
9 Cinsiyet Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcast'leri (araştırma ödevi)
10 Bilgi Teknolojileri Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcast'leri (araştırma ödevi)
11 Bilgi Teknolojileri Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcast'leri (araştırma ödevi)
12 Bioetik Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcast'leri (araştırma ödevi)
13 Bioetik Seçilmiş okumalar / filmler / radyo podcast'leri (araştırma ödevi)
14 Final çalışmalarına hazırlık ve değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Dersteki ana temaları tamamlayan seçilmiş kısa okumalar:

Güz 2019/20 için okumalar ve diğer kaynaklar:

Diversity:
Melissa Fleming sheds light on their devastating plight and remarkable resilience of refugees:
https://www.ted.com/talks/melissa_fleming_a_boat_carrying_500_refugees_sunk_at_sea_the_story_of_two_survivors?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare#t-1137909

Hannah Arendt, “We Refugees,” Menorah Journal 31, no. 1 (January 1943): pp 69-77.

CitYzenship:
Engin Isin, “Citizenship in Flux: The Figure of the Activist Citizen”. Subjectivity (2009) 29: 367.
https://doi.org/10.1057/sub.2009.25

Jeffrey Sachs, The Age of Sustainable Development (Columbia University Press, 2015) Chapter 1.1
https://vimeo.com/285866300

Eric Liu talks about “The three essential ingredients for active citizenship”
https://www.youtube.com/watch?v=Vr4qtTcU4n8

Gender and feminism:
(excerpts from) Beauvoir, Simone de. The Second Sex. 1974. Trans. H. M. Parshley New York: Vintage, 1974.

Simone de Beauvoir, The Second Sex | Woman as Other | Philosophy Core Concepts
https://www.youtube.com/watch?v=aSbg0YyuBqA

Simone de Beauvoir, The Second Sex | Superiority, Inferiority, Equality | Philosophy Core Concepts
https://www.youtube.com/watch?v=onb04o6bER0

Judith Butler: “Why Bodies Matter” – Gender Trouble | Full Conference
https://www.youtube.com/watch?v=IzWWwQDUPPM&t=296s

Judith Butler, “Why Preserve the Life of the Other?”
https://www.youtube.com/watch?v=40YPnzv5JzM

Information technologies:
Pavlik, John V. & McIntosh, Shawn (2014). Converging Media. A New Introduction to Mass Communication, pp. 23-34, pp. 182-196

How social media makes us unsocial | Allison Graham | TEDxSMU
https://www.youtube.com/watch?v=d5GecYjy9-Q

Pavlik, John V. & McIntosh, Shawn (2014). Converging Media. A New Introduction to Mass Communication, pp. 203-215

Zygmunt Bauman: Behind the world's 'crisis of humanity' l Talk to Al Jazeera

https://www.youtube.com/watch?v=EG63MkQb1r4

Ethics of Collecting Data
https://www.ted.com/talks/marie_wallace_the_ethics_of_collecting_data#t-45336

Why do we Google? Moral Bias Behind Search Results
https://www.ted.com/talks/andreas_ekstrom_the_moral_bias_behind_your_search_results?referrer=playlist-how_to_pop_our_filter_bubbles#t-27560

https://podcasts.apple.com/us/podcast/454-monstrous-technologies/id1279400615?i=1000408503765

Bioethics:
“Deal done over HeLa cell line”
https://www.nature.com/news/deal-done-over-hela-cell-line-1.13511

“Exclusive: World’s first baby born with new “three parent” technique”
https://www.newscientist.com/article/2107219-exclusive-worlds-first-baby-born-with-new-3-parent-technique/

“A Randomized Trial of Letrozole in Postmenopausal Women after Five Years of Tamoxifen Therapy for Early-Stage Breast Cancer”
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa032312

"The ethics of animal experimentation”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658312/


DİĞER KAYNAKLAR

Kısa filmler, gazete makaleleri, radio podcastları.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 30
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 45
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 25
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev21224
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık31030
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):126


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1 2        
OC2   2      
OC3       2  
OC4   1      
OC5     2    
OC6         2