DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Evrensel Değerler ve Etik KHAS 105 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: ÖZLEM ASLAN
Dersin Amacı: KHAS 105, öğrencilerin güncel konular ve etik çelişkiler hakkında eleştirel ve önyargılar olmadan düşünmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Ders boyunca öğrenciler, cinsiyet ve çeşitlilik, çevre etiği, biyoetik ve bilgi teknolojisi ile ilgili konuları anlamak, analiz etmek ve tartışmak için enformel mantık kullanırlar. Çeşitli akademik disiplinlerden profesörlerle yapılan dersler ve tartışmalar, akademik becerilerin geliştirilmesine yönelik dersler veren eğitmenler ile haftalık oturumlar halinde, eleştirel analiz konusu olan konular ve tartışmalar için giriş ve kaynak sağlar.
Dersin İçeriği: Ders, yarıyılın 1. haftasında bir giriş ve ardından her biri 3 hafta uzunluğunda 4 modülden oluşur. Her bir modülün her haftası için iki adet 90 dakikalık oturum vardır. Her haftanın ilk oturumu, her modülde kapsanan belirli tartışmalar ve argümanlar için giriş ve kaynak sağlar. Her haftanın ikinci oturumu, öğrencilerin bu tartışmalar ve argümanlarla eleştirel ve yaratıcı bir şekilde öğrenmeleri için gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Evrensel değerler konusunda yüksek bir farkındalık sergilemek ve çeşitliliğin varolduğu bir dünyada yaşamanın kişisel ve toplumsal sorumluluklarını değerlendirmek.
  • 2- Başkalarının bakış açılarından ve yargılarından bağımsız olarak bir gerçeği, bakış açısını veya düşünceyi benimsemenin önemini anlamak.
  • 3- Günümüz konularına ve etik ikilemlere yaratıcı ve eleştirel bir şekilde yanıt vermek için mental ve söylemsel araçları etkili bir şekilde kullanmak.
  • 4- Bilimsel nitelikli ve popüler olan metinleri ayırt etmek ve değerlendirmek.
  • 5- Kişisel inanç ve önyargıların eleştirel sorgulamasını yapmak.
  • 6- Kelime seçimi ve manipülatif dilin nüanslarını belirleme yeterliliği sergilemek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Filmler/videolar/TED konuşmaları/radyo podcast'leri ile desteklenen kısa dersler ve sunumlar; araştırma egzersizleri, yazma egzersizleri, sınıf içi tartışma forumları.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş Argümanları Onarmak
2 Biyoetik
Biyoetiğe Giriş
Gerekli ve Yeterli Koşullar
3 Biyoetik
CRISPR Gen Düzenleme
Tutarlılık ve Analojik Akıl Yürütme
4 Biyoetik
GDO'lar/ Tasarımcı Bebekler
Tutarlılık ve Analojik Akıl Yürütme
5 Cinsiyet ve Çeşitlilik
Cinsiyet: Temel Terimler ve Tartışmalar
Hataları Tanımlamak
6 Cinsiyet ve Çeşitlilik
Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılık
Argümanları Çürütmek
7 Cinsiyet ve Çeşitlilik
Çeşitlilik ve Kesişimsellik
Yanlışları Belirleme/Argümanları Reddetme
8 Çalışma Haftası
9 Çevre Etiği
Rakip Ahlaki Sorumluluklar
Olgusal ve Normatif İfadeler/Ahlaki Akıl Yürütme
10 Çevre Etiği
Hayvan Duyarlılığı
Ahlaki muhakeme
11 Çevre Etiği
İklim Krizi
Ahlaki muhakeme
12 ICT Etiği
Kavramsal Karmaşalar ve Ahlaki Panikler
Tanımlar
13 ICT Etiği
Çevrimiçi Arkadaşlıklar
Duygusal Dil/Belirsizlik
14 ICT Etiği
Yapay Zeka Etiği
Duygusal Dil/Belirsizlik


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Dersin ana temalarına uygun seçili kısa okumalar


DİĞER KAYNAKLAR

Kısa filmler, gazete yazıları, radyo yayınları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Ödev 13 -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 7 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 3 45
Final Sınavı 1 35
Total: 38 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev13339
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler7214
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar3515
Final Sınavı11515
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1 2        
OC2   2      
OC3       2  
OC4   1      
OC5     2    
OC6         2