DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bilimsel Keşifler ve Mühendislik KHAS 102 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 5
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: DENİZ EROĞLU
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilere mühendislik problemlerini kendi bağlamları içinde tanımlayabilme becerisi kazandırmayı ve bilimsel disiplinler ve aralarındaki bağlantılar hakkında öğrencilerde merak uyandırmayı hedefler. Bu derste öğrenciler aynı zamanda, bilimsel bilginin üretilmesinde, anlamlandırılmasında ve kullanılmasında farklı bakış açılarına sahip olmanın önemi üzerine düşünmeye teşvik edilir. Buna ek olarak, öğrencilerin kendi mesleki gelişimleri için sorumluluk üstlenmeyi öğrenmeleri ve İngilizce akademik okuma / yazma / sunum yapma / iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.
Dersin İçeriği: Dersin amacı, öğrencilere bilimsel keşifler ve mühendislik konusunda geniş bir çerçeve sunmak ve öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Buna yönelik olarak, ders mühendisliğin değişik disiplinlerini inceleyerek, öğrencilere mühendislik teknolojilerinin kapsamlı bir arka planını sunar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Mühendisliğin tanımını yapabilme, temel özelliklerini ve mühendislikle ilgili ana kavramları sıralayabilme
  • 2- Mühendisliğin değişik alanları arasındaki bağlantıların farkına varabilme
  • 3- Mühendislerin temel görevlerini, çalışma alanlarını ve çalışma dünyasındaki proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi uygulamaları tanımlayabilme
  • 4- İngilizce yazılmış karmaşık metinleri okuyup anlayabilme, ilgili konularda kısa yazılar yazabilme ve İngilizce sunum yapıp iletişim kurabilme
  • 5- Ders içi çalışmalarda, problem çözme alıştırmalarında ve ortak proje çalışmalarında sınıf arkadaşlarıyla fikir alışverişi ve işbirliği yapabilme
  • 6- Mühendislik ile etik arasında ilişkiyi tanımlayabilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu Anlatımları ve Tartışma Oturumları
•2 saatlik ders anlatımı / İki haftada bir
•1 saatlik tartışma oturumları/ İki haftada bir
•Derslere destek kısa okumalar / videolar

Yazım Ödevleri
•Seyredilen videolar üzerine 6 kısa yazım ödevi
•Öğretim üyesi ile yazının değerlendirmesi

Poster Sunumları
•Kısa Poster sunumları ve değerlendirmeleri
•Poster sunumları öncesinde öğretim üyesinden geribildirim


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tanışma Haftası Temel mühendislik alanlarına genel giriş
2 Mühendislik ve Problem çözümü Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
3 Mühendislik ve Problem çözümü Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
4 Modül (I): Enerji Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
5 Modül (I): Enerji Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
6 Modül (II): Bilgisayar Teknolojileri Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
7 Modül (II): Bilgisayar Teknolojileri Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
8 Modül (III): Yapay Zeka Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
9 Modül (III): Yapay Zeka Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
10 Modül (IV): Telekomünikasyon Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
11 Modül (IV): Telekomünikasyon Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
12 Modül (V): Biyoenformatik Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
13 Modül (V): Biyoenformatik Seçilmiş okuma metinleri/videolar/yazı ödevi/poster sunumu
14 Genel değerlendirme haftası


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Her modül için dersi destekleyici nitelikte seçilmiş kısa okuma metinleri olacaktır


DİĞER KAYNAKLAR

Tartışma oturumlarını destekleyici kısa filmler ve popüler gazetelerden/dergilerden okuma metinleri olacaktır


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 6 25
Sunum/Jüri 6 50
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 6 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 25
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev6212
Sunum/Jüriye Hazırlık6742
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler6318
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11111
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1     1    
OC2   1      
OC3 1        
OC4     2    
OC5         1
OC6   1