DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Toplumsal Sorumluluk Projesi KHAS 110 Bahar 00+02+00 Zorunlu 1 2
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: İPEK İLİ ERDOĞMUŞ & Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilere toplumsal sorumluluk kavramını teorik bilgiler ve evrensel değerlerle tanıtır. Sivil katılım faaliyetleri aracılığıyla bu bilgileri aktif vatandaşlık becerilerine dönüştürmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: Bu ders öğrencilere sivil katılım ve aktif vatandaşlık kavramlarını toplumsal sorumluluk çerçevesinde tanıtır. Öğrencilere toplumsal sorumluluk alanındaki temel bilgi ve anlayış teorik olarak sunulur. Öğrenciler teorik bilgilere paralel olarak yaşadıkları toplumun sorunlarını farkına varma, bu sorunlara çözüm üretme becerilerini geliştirmek üzere bir proje tasarlayıp yürütürler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sivil katılım ve aktif vatandaşlık kavramlarını tanımlayabilirler.
  • 2- Evrensel değerlere uygun toplumsal sorumluluk farkındalığı kazanırlar.
  • 3- Yaşadıkları çevrenin toplumsal ihtiyaçlarına uygun sorumluluk projesi tasarlar, uygular ve paylaşırlar.
  • 4- Ders kapsamındaki konular hakkında fikir üreterek kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilirler.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Hem teorik bilgilerin verilmesi için anlatım, hem de en az 8 hafta sürecek bir proje uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş
2 Toplumsal Sorumluluk Projesi Örneklerinin İncelenmesi
3 Proje Planlarının Gözden Geçirilmesi Proje planının hazırlanması
4 Proje Paydaşları ile Görüşme Notları – Temel Kavram 1-2 Görüşme notları sunumu, temel kavram sunumu
5 Proje Planı Adım 1 – Temel Kavram 3-4 Proje ilerleme raporu, temel kavram sunumu
6 Proje Planı Adım 2 – Temel Kavram 5-6 Proje ilerleme raporu, temel kavram sunumu
7 Proje Planı Adım 3 – Temel Kavram 7-8 Proje ilerleme raporu, temel kavram sunumu
8 Proje Planı Adım 4 – Temel Kavram 9-10 Proje ilerleme raporu, temel kavram sunumu
9 Proje Planı Adım 5 – Temel Kavram 11-12 Proje ilerleme raporu, temel kavram sunumu
10 Proje Planı Adım 6 – Temel Kavram 13-14 Proje ilerleme raporu, temel kavram sunumu
11 Proje Planı Adım 7 – Temel Kavram 15-16 Proje ilerleme raporu, temel kavram sunumu
12 Proje Planı Adım 8 – Temel Kavram 17-18 Proje ilerleme raporu, temel kavram sunumu
13 Proje Sonuç Raporu Proje sonuç raporu
14 Dönem Değerlendirmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 80
Ödev - -
Sunum/Jüri 2 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12020
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık212
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):50


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1       1  
OC2 1        
OC3       2  
OC4     2