DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sanat, Edebiyat ve Çatışma KHAS 104 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 5
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Turgay BAYINDIR
Dersin Amacı: Bu ders, sanat ve edebiyat eserlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek için gerekli temel prensipleri öğrencilere tanıtmayı amaçlar. Bu derste sanat ve edebiyat eserleri, toplumsal ve politik bağlamlarıyla ve her birinin dahil olduğu fikir çatışmalarıyla birlikte öğrencilere sunulur. Ders, öğrencilere hem eleştirel düşünme becerileri kazandırmayı hem de sanat ve edebiyat eserlerini görmek, okumak ve çözümlemek için gerekli araçları kazandırmayı amaçlar. Ayrıca, ders öğrencileri, yaşadıkları İstanbul şehrinde gündelik olarak karşılaştıkları sanatsal ifade ve üretim biçimlerine karşı algılarını açık tutmaya teşvik eder.
Dersin İçeriği: Ders, çağdaş dünyada sanat ve edebiyatın değişen anlam ve işlevlerini, değişik tarihsel dönemlerden, değişik türlerden ve stillerden sanat ve edebiyat eserlerini inceleyerek ele alır. Bu eserlerin incelenmesinde toplumsal ve tarihsel bağlamın önemi üzerinde durulur. Seçili sanat eserlerin incelenmesine ek olarak, derste sanat ve edebiyat eserlerini görmek, okumak ve çözümlemek için gerekli araçları öğrencilere kazandırmaya yardımcı yazılı metinler okunur ve eğitsel videolar seyredilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sanat ve edebiyatın değişen anlam ve işlevlerini tanımlama becerisi
  • 2- Sanat ve edebiyat eserlerinin incelenmesinde disiplinlerarası bakış açıları kullanabilme becerisi
  • 3- Seçili sanat ve edebiyat eserlerini eleştirel olarak çözümleyebilme becerisi
  • 4- İngilizce okuma, yazma ve sözlü sunum yapabilme becerisi
  • 5- Akademik dürüstlük prensibine bağlı kalarak çalışma becerisi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları ve Tartışma oturumları
•Haftada iki kez 75 dakikalık dersler
•Konu anlatımını destekleyici kısa okuma metinleri, video klipleri

Yazım ödevleri
•5 kısa kişisel reaksiyon yazısı
•1 uzun çözümleme yazısı
•Dersi veren öğretim görevlisi ile yazı ödevleri üzerine geri bildirim görüşmeleri

Sunumlar
•1 kişisel sunum, öğrencinin seçtiği bir sanat eseri üzerine
•1 grup sunumu, dönem sonu projesi olarak

Geziler
•1 müze ya da sanat galerisi gezisi
•1 İstanbul’da belirlenen bir dış mekan ziyareti


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tanışma Haftası Derse genel bir giriş ve dersin amaçlarının beklentilerinin öğrencilere sunumu
2 Modül (I): Sanat ve Edebiyata giriş tartışmaları Seçilmiş okuma metinleri/videolar/kısa yazı ödevi
3 Modül (I): Sanat ve Edebiyata giriş tartışmaları Seçilmiş okuma metinleri/videolar/kısa yazı ödevi
4 Modül (II): Sanat ve Edebiyat eserlerini görme/okuma/çözümleme biçimleri + 1 müze ya da sanat galerisi gezisi Seçilmiş okuma metinleri/videolar/kısa yazı ödevi
5 Modül (II): Sanat ve Edebiyat eserlerini görme/okuma/çözümleme biçimleri + 1 müze ya da sanat galerisi gezisi Seçilmiş okuma metinleri/videolar/kısa yazı ödevi
6 Kişisel sunumlar Öğrencilerin seçtikleri bir sanat eseri üzerine sunumları
7 Modül (III): Sanat, edebiyat ve popüler kültür Seçilmiş okuma metinleri/videolar/kısa yazı ödevi
8 Modül (III): Sanat, edebiyat ve popüler kültür Seçilmiş okuma metinleri/videolar/kısa yazı ödevi
9 Modül (IV): Sanat, edebiyat ve ‘öteki’ Seçilmiş okuma metinleri/videolar/kısa yazı ödevi + Uzun yazı ödevi
10 Modül (IV): Sanat, edebiyat ve ‘öteki’ Seçilmiş okuma metinleri/videolar/kısa yazı ödevi + Uzun yazı ödevi
11 BAHAR TATİLİ Ders yok
12 Modül (V): Sanat, edebiyat ve İstanbul Seçilmiş okuma metinleri/videolar/kısa yazı ödevi
13 Modül (V): Sanat, edebiyat ve İstanbul Seçilmiş okuma metinleri/videolar/kısa yazı ödevi
14 İstanbul’da dış mekan ziyareti Dönem projesi olarak grup çalışması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Her hafta için dersi destekleyici nitelikte seçilmiş kısa okuma metinleri olacaktır


DİĞER KAYNAKLAR

Tartışma oturumlarını destekleyici kısa filmler ve popüler gazetelerden/dergilerden okuma metinleri olacaktır


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 25
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 6 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 25
Final Sınavı 1 30
Total: 14 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması2510
Proje000
Ödev5210
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler6212
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12121
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1     1    
OC2   1      
OC3   1      
OC4     2    
OC5   1