DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Küresel Meseleler ve İnsanlığın Durumu KHAS 106 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 5
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Lerna Koharik YANIK
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilere küreselleşme ile ilgili ana temaları ve kavramları öğreterek öğrencilerle küreselleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan eşitsizlikler, kısıtlamaları ve zorlukların sebep ve sonuçlarını irdelemeyi amaçlar. Bunun yanında, ders kapsamında küresel meselelerin yol açtığı sorunların ele alınması ve küreselleşme ile ilgili ekonomi, çevre, kültür, siyaset ve sosyal alanların incelemesi de amaçlar arasındadır. Ders, aynı zamanda öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim ile analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: Khas 106 Küresel Meseleler ve İnsanlığın Durumu dersi, bugün insanlığın yüzleştiği ve çözülmesi oldukça zor olan sorunları irdelemektedir. Bu dersin ele aldığı konulardan bir kısmı (savaş, şiddet, göç vs.,), insanlık tarihi kadar eskidir. Bir kısmı (küresel ısınma krizi vb.,) ise görece olarak yeni ve halihazırdaki küreselleşme süreci ve onunla ilintili olarak oluşan bağımlılıkları ele almaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Küreselleşmeyi değişik boyutlarıyla kavrayacak
  • 2- Küreselleşmenin siyasal, sosyal, çevresel, ekonomik ve kültürel boyutlarını öğrenecek
  • 3- Küresel meselelerin bireyleri, toplulukları ve toplumları nasıl etkilediğini tespit edecek
  • 4- Küresel meseleleri ve bu meseleleri arasındaki bağlantıları ana hatlarıyla analiz edecek
  • 5- Küreselleşmenin sonuçlarına eleştirel olarak yaklaşabilecek
  • 6- Küreselleşmeyi kaynak tahsisi, hak eşitliği ve erişimi konularında sunduğu fırsatlar ve kısıtlamalar bağlamında değerlendirebilecek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım ve tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin ve İzlencenin Tanıtılması
2 Küreselleşmeyi Anlamak Ritzer and Dean, Globalization: The Essentials, Ch. 1, Ch. 2.
3 Kapitalist Ekonominin Ortaya Çıkışı I Ritzer and Dean, Globalization: The Essentials, Ch. 3.
4 Kapitalist Ekonominin Ortaya Çıkışı II Ritzer and Dean, Globalization: The Essentials, Ch. 4.
5 Küresel Sağlık: Salgınlardan, Akıl Sağlığına • Ritzer andDean, Globalization: The Essentials, (parts of Ch. 10). • “50 Million Years of Work Could be Lost to Anxiety and Depression,” The Guardian, 12 April 2016. • “Mental Illness: Is there a Really a Global Epidemic?” The Guardian, 3 June 2019. • Mark Nichter and Elizabeth Cartwright, “Saving the Children For the Tobacco Industry,” Medical Antrhopology Quarterly, Vol. 5, No. 3, pp. 236-256 (
6 Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Branko Milanovic Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Ch. 3, or, Robert C. Allen, Global Economic History: A Very Short Introduction, Ch. 8 or, Ch. 9.
7 ARA HAFTA
8 Şiddet, Savaş ve Güvenlik Ritzer and Dean, Globalization: The Essentials, Ch. 10.
9 Küresel Bilgi ve Kültür Dolaşımı Ritzer and Dean, Globalization: The Essentials, Ch. 6, Ch. 7.
10 İnsan Hakları ve Küreselleşme UN Human Rights Office of the High Commissioner https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
11 BAHAR TATİLİ
12 Küresel İnsan Dolaşımları: Göç Ritzer and Dean, Globalization: The Essentials, Ch. 8.
13 Küresel Yönetişim ve Kurumları Ritzer and Dean, Globalization: The Essentials, Ch. 5.
14 İklim Değişikliği mi? Küresel İklim Krizi mi? Ritzer and Dean, Globalization: The Essentials, Ch. 9.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ana Kaynak: George Ritzer and Paul Dean, Globalization: The Essentials, 2nd ed. Wiley and Blackwell 2019.


DİĞER KAYNAKLAR

• 50 Million Years of Work Could be Lost to Anxiety and Depression,” The Guardian, 12 April 2016.
• “Mental Illness: Is there a Really a Global Epidemic?” The Guardian, 3 June 2019.
• Mark Nichter and Elizabeth Cartwright, “Saving the Children For the Tobacco Industry,” Medical Anthropology Quarterly, Vol. 5, No. 3, pp. 236-256 (pp. 247-49 must read, rest is suggested).
• World Health Organization, “The Top 10 Causes of Death,”
• Whiteford Harvey, “Global Burden of Disease Attributable to Mental and Substance Use Disorders: Findings From the Global Burden of Disease Study 2010,” The Lancelet, Vol. 382, November 9, 2013, pp. 1575-1586.
• Branko Milanovic Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Ch. 3, or,
• Robert C. Allen, Global Economic History: A Very Short Introduction, Ch. 8 or, Ch. 9


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama 4 40
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 3 60
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev3618
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler51365
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1 1        
OC2     1    
OC3 2        
OC4   1      
OC5   1      
OC6 1