DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Matematiği Anlamak KHAS 112 Bahar 03+00+00 Seçmeli 4 6
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: CEREN GÜRKAN
Dersin Amacı: Dersin amacı temel matematiksel konseptleri farklı altyapıya sahip öğrencilere belletmek, bu konseptlerin günlük hayattaki gerekliliğini kavratmaktır. Öğrenciler günlük problemlere matematiksel çözüm stratejileri geliştirebilecek ve bu bağlamda gerekli matematiksel kavramları tespit edebileceklerdir. Temel matematiksel konseptler deney yoluyla keşfedilip/öğretilecek bu sayede öğrenci matematiğe olan gereksinimi birinci elden gözlemleyebilecektir.
Dersin İçeriği: Sayılar
İstatistik ve Data Analizi
Günlük hayattaki trendleri keşfetme
Değişim hızı, alanlar, hacimler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Gerçek hayatta karşılaşılan problemlere uygun matematik modeller tasarlayabilme ve çözüm stratejilerini anlayabilme yetisi geliştirebilme.
  • 2- Gerçek hayat problemlerinin dilini anlama ve bunu matematiksel dile tercüme edebilme becerisi kazanma.
  • 3- Deney ve gözlem yapabilme ve bu gözlemleri yazılı ve sözlü rapor edebilme becerisi kazanma.
  • 4- Kopya çekmeme ve intihal yapmama becerisi kazanma.
  • 5- Çok disiplinli gruplarda işbirliği yapabilme, kendine en uygun çalışma ve öğrenme yöntemlerini tespit edebilme, kişisel ve grup içinde sorumluluk alabilme becerilerini kazanma.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders 4 modül üzerinden verilecektir. Dersin haftalık 3 saati 1.5 saatlik 2 oturumda verilecektir. Her modül konseptin kısaca anlatıldığı bir oturumla başlayacak, sonrasında deneyler ile konsept anlaşılırlığı derinleşecektir. Daha sonra konsepti kavramaya ve uygulamaya yönelik bir ödev istenecektir. .Son oturumda ise ödeve ithafen yazılmış grup raporlarının tartışılması grup sunumlarının dinlenmesi ve sınıf içi tartışmalarla modül bitirilecektir. Sınıf içi katılım ders notunun %’ini kapsarken öğrencilerin sınıf içi egzersizlerdeki performansına lik bir ağırlık verilecektir. Her modülde öğrencilerden bir grup projesi yapmaları istenecek ve projenin kalitesi ders notunun %’ini kapsayacaktır. Projenin yazılı ve sözlü sunumu ise 0’luk ağırlığa sahiptir. Bu 0’luk dilimin %5’i sınıf arkadaşları tarafından tayin edilirken geriye kalan %’lik kısım dersin mentoru tarafından yazılı ve sözlü kısımlara eşit ağırlık verilerek tayin edilecektir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Modül 1:Sayılar

Özet, Deney ve Ödev
Özel sayılar (zero, pi, e, i). Özel sayılar neden ve nasıl keşfedildi?.

Deney olarak:
https://www.youtube.com/watch?v=m2MIpDrF7Es (e sayısı nedir)
https://www.youtube.com/watch?v=1-JAx3nUwms (pi sayısının kısa tarihi)

Ödev olarak:
https://www.youtube.com/watch?v=lOIP_Z_-0Hs (Fibonacci serisinin doğada yansıması)
2 Modül 1: Sayılar

Geribildirim ve Değerlendirme
Yazılı ve sözlü raporların değerlendirilmesi. Sınıf içi tartışmalar.
3 Modül 2: İstatistik ve Data Analizi

Özet
Neden istatistiğe ihtiyaç duyarız? Sınıf içi tartışmalar.
4 Modül 2: İstatistik ve Data Analizi

Deney ve Ödev
Sınıf içi deneyler ile data toplama.
Ödev: Öğrencilerden data toplamaları ve bunu analiz etmeleri istenir.
5 Modül 2: İstatistik ve Data Analizi

Geribildirim ve Değerlendirme
Yazılı ve sözlü raporların sunumu, sınıf içi tartışmalar.
6 Modül 3: Günlük hayattaki trendleri keşfetme

Özet
Aşağıda sıralı konular üzerinde sınıf içi tartışmalar:
Bağımlı/bağımsız değişkenler
Çok değişkenli fonksiyonlar
Exponential/linear büyüme
7 Modül 3: Günlük hayattaki trendleri keşfetme

Deney
Sınıfta bir gizli “fonksiyon makinesi” tasarlama.
https://www.educationworld.com/a_curr/mathchat/mathchat010.shtml
Sınıf içi demonstrasyonlar.
Fonksiyonların yalnızca değişkenler arasındaki bağlantıların matematiksel tasviri olduğunun içselleştirilmesi.
8 Modül 3: Günlük hayattaki trendleri keşfetme

Ödev, Geribildirim ve Değerlendirme
Ödev olarak:
Öğrencilere bir data seti verilir ve bu datada trendi yakalamaları onun hangi fonksiyon tipine yakın olduğunu belirlemeleri ve onu analiz etmeleri istenir.
9 Modül 4: Değişim Hızı, alanlar, hacimler

Özet
Dairenin alanının üçgenler yardımıyla hesaplanması deneyi.
10 Modül 4: Değişim Hızı, alanlar, hacimler

Özet
Su tankını kontrollü boşaltma deneyi. Türev kavramına giriş.
11 Modül 4: Değişim Hızı, alanlar, hacimler

Deney
Filtre kahve deneyi. Kayan merdiven deneyi.
x^2 nin türevinin 2x olduğunun geometrik kanıtı.
https://www.youtube.com/watch?v=S0_qX4VJhMQ&t=501s (4. Dakikadan başlayarak)
12 Modül 4: Değişim Hızı, alanlar, hacimler

Deney, Geribildirim ve Değerlendirme
Ödev olarak (aşağıdaki ödev havuzundan uygun olanlar gruplara mentor tarafından verilir) Bir otobüs gezisinde marjinal gelir, endüstriyel üretim, gondola tasarımı, yay problemleri, wok tavası tasarımı, ekmek kesme problemi, bakteri artışı, nüfus artışı, gaz tüketimi, uçak kanadı tasarımı.

Yazılı ve sözlü raporların sunumu, sınıf içi tartışmalar.
13 Genel Değerlendirme
14 Genel Değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLAR

1. Thomas` calculus 12th edition.
2. Teaching Statistics and Research Methods:
A Collection of Hands-on Activities and Demonstrations
Karen Y. Holmes and Antonio Jemes Norfolk State University
Renita Stukes Hampton University


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 25
Laboratuvar - -
Uygulama 4 20
Arazi Çalışması - -
Proje 4 25
Ödev - -
Sunum/Jüri 4 30
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 26 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama428
Arazi Çalışması000
Proje412.550
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık412.550
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1   1      
OC2   1      
OC3     2    
OC4   1      
OC5         2