DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları KH 522 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Tuğrul Beyazıt KATOĞLU
Dersin Amacı: 1. Ceza muhakemesi hukukunun işlevlerinin öğrenilmesi
2. Ceza muhakemesi evrelerinin kavranması
3. Koruma tedbirleri ve delil elde etme yöntemlerinin öğrenilmesi
4. Ceza muhakemesi hukukundaki güncel sorunların tespiti ve bunların temel ilkeler ile bağının kurulması
5. Şüpheli ve sanık haklarının öğrenilmesi
Dersin İçeriği: Derste, ceza muhakemesi hukuku üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla, lisans derslerinin üzerine birikim edinilmesi amaçlanmaktadır. Derste ceza muhakemesinin evreleri ve süjeleri üzerinde detaylıca durulmakta, koruma tedbirleri ve delil elde etme yöntemleri işlenmektedir. Buna ek olarak, ceza muhakemesi hukukundaki güncel sorunlar ile kişi hak ve özgürlükleri, yargı kararları ışığında tartışılarak öğrencilerin de katılımcı olması hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Ceza muhakemesi hukukundaki güncel sorunlarını kavramak
  • 2- Ceza muhakemesi hukukunun, koruma tedbirleri ve delil elde etme yöntemlerinin temel hak ve özgürlüklerle ilişkisini öğrenmek
  • 3- Bir muhakeme hukuku dalı olarak ceza muhakemesinin evrelerini ve bunda rol alan süjeleri öğrenmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma ve konulara ilişkin sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, dersin ve kaynakların tanıtılması İlk hafta ön hazırlık gerekmemektedir
2 Ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri Ceza muhakemesi hukukuna ilişkin temel bilgiler anımsanmalı ve önerilen kaynaklardan hazırlanılarak derse gelinmelidir
3 Ceza muhakemesi görevi ve makamları Ceza muhakemesi görevine ve rol alan makamlara ilişkin önerilen kaynaklardan gerekli okumalar yapılmalıdır
4 Ceza muhakemesi süjeleri Ceza muhakemesi süjelerine ilişkin önerilen kaynaklardan gerekli okumalar yapılmalıdır
5 Ceza muhakemesi işlemleri Ceza muhakemesi işlemlerine ilişkin önerilen kaynaklardan gerekli okumalar yapılmalıdır
6 Ceza muhakemesi şartları Ceza muhakemesi şartlarına ilişkin önerilen kaynaklardan gerekli okumalar yapılmalıdır
7 Deliller Deliller konusu öğretim görevlisinin önerdiği kaynaklardan çalışılmalı ve ceza muhakemesinde nelerin delil olabileceği düşünülmelidir
8 Koruma Tedbirleri Koruma tedbirlerine ilişkin güncel olaylardan, gazete haberlerinden vs. haberler incelenerek bazı örnekler bulunarak derse hazırlıklı gelinmelidir
9 Koruma Tedbirleri Koruma tedbirlerine ilişkin güncel olaylardan, gazete haberlerinden vs. haberler incelenerek bazı örnekler bulunarak derse hazırlıklı gelinmelidir
10 Soruşturma Evresi Soruşturma evresine ilişkin dersin öğretim görevlisinin önerdiği kaynaklardan hazırlanılarak gelinmelidir
11 Kovuşturma Evresi Kovuşturma evresine ilişkin dersin öğretim görevlisinin önerdiği kaynaklardan hazırlanılarak gelinmelidir
12 Ödev Sunumları O hafta sunumu yapacak öğrencinin sunumu okunarak ve tartışılmak üzere soruları hazırlanılarak gelinmelidir
13 Ödev Sunumları O hafta sunumu yapacak öğrencinin sunumu okunarak ve tartışılmak üzere soruları hazırlanılarak gelinmelidir
14 Ödev Sunumları O hafta sunumu yapacak öğrencinin sunumu okunarak ve tartışılmak üzere soruları hazırlanılarak gelinmelidir


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Toroslu-Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi
Centel-Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayıncılık


DİĞER KAYNAKLAR

Ünver-Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınları
Öztürk vd., Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık
Özbek vd., Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık
Nurullah Kunter, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9.bs.,
(Kunter*), Yenisey, Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku
Yenisey, Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2018


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Ödev 1 20
Sunum/Jüri 1 20
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 5 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık11515
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10660
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1 2   3     1 2
OC2 3   1 1   2 1
OC3 2   2   3