DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ceza Hukukunun Güncel Sorunları KH 537 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Tuğrul Beyazıt KATOĞLU
Dersin Amacı: 1. Ceza hukukunun işlevlerinin öğrenilmesi
2. Suç teorisinin ve öğretideki tartışmaların kavranması
3. Ceza hukukunda fail ve ceza müeyyidesi hakkında bilgi edinilmesi
4. Ceza hukukundaki güncel sorunların tespiti ve bunların temel ilkeler ile bağının kurulması
Dersin İçeriği: Derste, maddi ceza hukuku üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda, lisans derslerinde okutulan ceza hukuku bilgisinin üzerine inşa edilmesi amacıyla konuya ilişkin derinlemesine çalışmalar yapılmaktadır. Derste ceza hukukunun en kapsamlı konularından olan suç teorisi incelenmekte, fail ve ceza müeyyidesi konuları tartışılmaktadır. Bunun yanında, ceza hukukunda meydana gelen güncel sorunlar üzerinde durulmakta, bu hukuk dalının temel ilkeleriyle bağlantılı olarak çalışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Ceza hukukundaki güncel sorunlarını kavramak
  • 2- Ceza hukukunun kişi hak ve özgürlüklerini koruyucu fonksiyonunu kavramak
  • 3- Suç teorisinin genel yapısını ve suçun unsurlarını öğrenmek
  • 4- Fail ve ceza müeyyidesi konularını kavramak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma ve konulara ilişkin sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, dersin ve kaynakların tanıtılması İlk hafta ön hazırlık gerekmemektedir
2 Ceza hukukunun temel ilkeleri Ceza hukukuna ilişkin temel bilgiler anımsanmalı ve önerilen kaynaklardan hazırlanılarak derse gelinmelidir
3 Ceza normu, yapısı ve türleri Ceza normunun yapısına ilişkin önerilen kaynaklardaki temel bilgilere çalışılmalıdır.
4 Ceza hukukunun kaynakları Ceza hukukunun kaynaklarının neler olduğu, hukukun kaynaklarına ilişkin temel bilgiler ışığında değerlendirilmelidir
5 Suç ve diğer hukuka aykırı fiiller arasındaki ilişki Konuyla ilgili önerilen kaynaklardan dersin öğretim görevlisinin belirleyeceği metinler okunarak gelinmelidir
6 Suç teorisine giriş Suç teorisine ilişkin öğretideki tartışmaları anlamak amacıyla, öğretim görevlisinin önerdiği kaynaklar okunarak derse gelinmelidir
7 Suçun unsurlarına ilişkin öğretideki tartışmalar Suçun unsurlarının öğretide kaça ayrıldığına ve ne şekilde incelendiğine dair dersin öğretim görevlisi tarafından o hafta verilecek kaynaklar incelenmelidir
8 Suçun unsurlarına ilişkin öğretideki tartışmalar Suçun unsurlarının öğretide kaça ayrıldığına ve ne şekilde incelendiğine dair dersin öğretim görevlisi tarafından o hafta verilecek kaynaklar incelenmelidir
9 Fail Sorunu Önerilen kaynaklardaki fail başlığına hazırlanılmalıdır
10 Ceza Müeyyidesi Ceza müeyyidesine ve amacına dair araştırma yapılmalıdır
11 Ödev Sunumları O hafta sunumu yapacak öğrencinin sunumu okunarak ve tartışılmak üzere soruları hazırlanılarak gelinmelidir
12 Ödev Sunumları O hafta sunumu yapacak öğrencinin sunumu okunarak ve tartışılmak üzere soruları hazırlanılarak gelinmelidir
13 Ödev Sunumları O hafta sunumu yapacak öğrencinin sunumu okunarak ve tartışılmak üzere soruları hazırlanılarak gelinmelidir
14 Ödev Sunumları O hafta sunumu yapacak öğrencinin sunumu okunarak ve tartışılmak üzere soruları hazırlanılarak gelinmelidir


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Nevzat Toroslu, Haluk Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, 2018


DİĞER KAYNAKLAR

Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, 2018
Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2018.
Nur Centel / Hamide Zafer / Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul: Beta Yayınevi, 2018.
Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN. Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku C. I, II, III, Beta Yayınevi.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Ödev 1 20
Sunum/Jüri 1 20
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 5 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Ödev14040
Sunum/Jüriye Hazırlık11515
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10660
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1 2   3     1 2
OC2 2   1 2   3 1
OC3   3 3   3    
OC4   3 3   1 1