DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hukukun Ekonomik Analizi LW 561 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin Hukuk ekonomisi ve rekabet hukukunun ilkeleri hakkında lisansüstü düzeyde bilgi sahibi olmalarıdır.
Dersin İçeriği: Rekabet hukuku kapsamında kanunkoyucunun yasakladığı hareketlerin ve ders kapsamındaki Rekabet Kurulu kararlarının incelenerek uluslararası uygulama hakkında bigli sahibi olunması ile rekabet hukukunun amacı, temel kavramları, kapsam ve yetki konularının açıklanarak, disiplinin bütünü hakkında bilgi verilmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Rekabet hukukunda yasaklanan davranışların ayrıntılı olarak incelenmesi
  • 2- Konulara ilişkin Rekabet Kurulu kararlarının incelenerek uluslararası uygulamanın analiz edilmesi
  • 3- Rekabet hukukunun amacı, temel kavramları, kapsam ve yetki konularının açıklanması, disiplinin bütünü hakkında bilgi verilmesi
  • 4- bu alanın çevirisi henüz girilmemiş.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Örnek Olay İncelemesi, Konu Anlatımı, Sunum, Ödev.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş ve genel bakış: Rekabet hukuku ve politikası vs. düzenleyici politikalar Zorunlu ve önerilen okumalar
2 Rekabet hukuku ve politikasının ekonomik temelleri: Şirket ve maliyet kavramları Zorunlu ve önerilen okumalar
3 Antitröst ekonomisi: Mükemmel rekabet piyasaları ve tekelci rekabetçi piyasalar Zorunlu ve önerilen okumalar
4 Antitröst ekonomisi: Tekeller, monopsoni ve hakim şirketler Zorunlu ve önerilen okumalar
5 Antitröst ekonomisi: Oligopoller ve karteller Zorunlu ve önerilen okumalar
6 AB'nin ve ABD'nin antitröst kurallarının temelleri; Türkiye Rekabet Kurumu'nun işlevleri ve yapısı Zorunlu ve önerilen okumalar
7 Endüstri yapısı ve performansı Zorunlu ve önerilen okumalar
8 Birleşme ve devralmalar: Yatay birleşme ve özelleştirme Zorunlu ve önerilen okumalar
9 Birleşme ve devralmalar: Dikey birleşme ve dikey entegrasyon Zorunlu ve önerilen okumalar
10 Yenilikler, patentler ve teknolojik değişim: Antitröst dinamikleri Zorunlu ve önerilen okumalar
11 Hakim şirketler ve küçük şirket rekabeti Zorunlu ve önerilen okumalar
12 Hakim şirketler, ağ dışsallıkları ve temel tesisler Zorunlu ve önerilen okumalar
13 Ağlar, bilgi, reklam ve açıklama Zorunlu ve önerilen okumalar
14 Serbestleşme süreci, düzenleyici otoriteler ve rekabet politikası: Türkiye örneği Zorunlu ve önerilen okumalar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Zorunlu Okuma: Competition Economics, Johan Stennek, 2007, Research Institute of Industrial Economics
Önerilen: Antitrust Economics, R. D. Blair and D. L. Kaserman , 2008 , Oxford University Press
Önerilen: Competition Policy: Theory and Practice, Massimo Motta, 2004, Cambridge University Press
Recommended - Reading: Economics of Regulation and Antitrust, W. K. Viscusi, J. M. Vernon, J. E. Harrington, Jr., 2005, MIT Press


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 15
Laboratuvar - -
Uygulama 1 15
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev4624
Sunum/Jüriye Hazırlık111
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler32472
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11818
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3     2     1 1 2
OC2   3   2 1 3      
OC3 1   2       3   3
OC4