DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I TLL 101 Güz 02+00+00 Zorunlu 2 3
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilerin gündelik hayatta kendilerini sözlü ve yazılı olarak yetkin biçimde ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi, farklı boyutlardaki argümana dayalı yazıları anlayarak okumalarını ve okudukları üzerinde yazılı ve sözlü olarak eleştirel yorumlar üretebilmelerini sağlamayı amaçlar. Ders kapsamında öğrenciler düşüncelerini/argümanlarını bireysel olarak ya da topluluk içerisinde tartışma adabına uygun biçimde dile getirmeleri teşvik edilir. Bu derste öğrenciler, akademik araştırma yapabilmek üzere basılı, dijital ve görsel doğru kaynaklara ulaşabilme becerisi kazanırken, yazılı ve sözlü üretimlerinde akademik dürüstlük ilkelerini uygulama refleksini geliştirirler.
Dersin İçeriği: Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I dersi öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını/dinlediklerini/izlediklerini eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamak amacıyla her hafta 2 saatlik okuma ve yazma atölyesi olarak tasarlanmıştır. Ders, öğrencilerin; gündelik hayat içerisinde kendilerini sözlü ve yazılı olarak yetkin biçimde ifade edebilme, kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki argümana dayalı yazıları anlayarak okuma, okudukları üzerinde eleştirel yorumlar üretebilme, belirli bir konu üzerinde argüman üretebilme /akademik araştırma yapabilme, basılı ve dijital doğru kaynaklara ulaşabilme ve yorumlarını akademik etik ilkeleri dikkate alarak, düzgün bir Türkçeyle, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Gündelik hayatta kendilerini düzgün ve etkili bir Türkçe ile ifade edebilirler.
  • 2- Farklı boyuttaki argümana dayalı yazıları anlayarak okur ve kendi eleştirel yorumlarını üretirler.
  • 3- Tartışma kurallarına uygun biçimde bireysel ya da bir grubun üyesi olarak düşüncelerini müzakere edebilirler.
  • 4- Akademik araştırma yapmak üzere doğru kaynaklara ulaşabilirler.
  • 5- Akademik dürüstlük ilkelerini yazılı ve sözlü üretimlerinde uygularlar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Her biri 2 saatlik atölye çalışması olarak tasarlanan derslerde öğrencilerin yaparak/uygulayarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tanışma / “Okuma ve yazma”nın sosyal hâli 1
2 “Okuma ve yazma”nın sosyal hâli 2
3 Yazmaya giriş: Cümle
4 Dilekçe/E-posta yazımı
5 Özet yazma
6 Argümana Dayalı Yazıları Okuma, Eleştirme ve Yazma I
7 Argümana Dayalı Yazıları Okuma, Eleştirme ve Yazma II
8 Münazaraya Hazırlık
9 Araştırma teknikleri
10 Söylem analizi I: Medya okuryazarlığı
11 Söylem analizi 2: Hakikat-sonrası çağda doğru bilgiye ulaşma
12 Eleştiri yazısı yazma
13 Akademik Etik: Alıntı yapma, kaynak gösterme, intihal
14 Dönem projesi: Münazara


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Alpay, Necmiye. Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yayınları, 2000.
Aksoy, Ömer Asım. Dil Yanlışları, İnkılap, 2008.
Baillargeon, Normand. Eleştirel Düşünme Kılavuzu (A Short Course in Intellectual Self-Defense), 2007.
Barnet, Sylvan and Bedau Hugo. Critical Thinking Reading Writing. Bedford /St.Martins. Boston and New York, 1999.
Blanchard, Karen ve Christine Root. Ready to Write More From Paragraph to Essay,Longman, New York, 2004.
Şirin, Selçuk. Bir Türkiye Hayali, Doğan Yayınevi, 2017.
Goatly, Andrew. Critical Reading and Writing. London and New York, Routledge, 2000.
Safsata Kılavuzu, Boyut Kitap, 2001.
Rooks, George M., Paragraph Power Communicating Ideas Through Paragraphs, Longman, New York, 1999.
Zemach, Dorothy E. College Writing From Paragraph to Essay. Macmillan, 2003.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 6 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 2 20
Ödev 1 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 6 30
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 15
Final Sınavı - -
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje21020
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler616
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11111
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1     2    
OC2   1      
OC3         2
OC4     2    
OC5   1