DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II TLL 102 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 3
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK
Dersin Amacı: Dersin temel amacı, kurmacanın (roman ve öykünün) karakter, olay örgüsü, bakış açısı, betimleme, zaman, mekân vb. unsurlarını tanımlamak ve Türkçe roman ve öyküleri analitik bir gözle okuma, yorum üretme ve eleştirmektir. Ders kapsamında, öğrencilerin ikincil kaynaklar kullanarak eleştirel makaleler yazabilmesi ve kısa yaratıcı yazarlık çalışmalarıyla hikâye etme/ betimleme/kurgulama becerilerini geliştirmesi amaçlanır. Bunun yanında, ders roman ve öykünün farklı araçlarla ifadelerini ve diğer türlerle (sinema, tiyatro, dizi, manga, storytel vb.) ilişkilerini irdelemeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: Dersin içeriğini temelde roman ve öykü türü oluşturmaktadır. Modern Türkçe edebiyatın roman ve öykü örnekleri üzerinden “kurmaca” kavramına odaklanarak, öğrencilerin; kurmacanın özelliklerini, unsurlarını, kurallarını (kimi zaman kural tanımazlığını) eleştirel bir bakış açısıyla incelemeleri, tartışmaları ve yorum üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca roman ve öykünün diğer metinlerle ve türlerle ilişkisi de örnekler üzerinden tartışılmakta, sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarla öğrencilerin yaratıcı yazarlık becerileri teşvik edilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kurmacanın unsurlarını tanımlayabilirler.
  • 2- Türkçe roman ve öyküleri eleştirel bir gözle okuyabilirler ve eleştirel makaleler yazabilirler.
  • 3- Roman ve öykünün diğer türlerle ilişkisi üzerine yorum üretebilirler.
  • 4- Yaratıcı yazarlık çalışmalarıyla kurmaca konusunda becerileri geliştirirler.
  • 5- Yorumlarını düzgün bir Türkçe ile yazılı ve sözlü olarak ifade edebilirler.
  • 6- Akademik dürüstlük ilkelerini yazılı ve sözlü üretimlerinde uygularlar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Metin-merkezli yakın okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kurmaca nedir? Sınırlar, kurallar, ihlaller
2 Kurmacanın Unsurlarına Giriş
3 Zaman: Neden-Sonuç Zinciri
4 Hikâye ve Olay Örgüsü
5 Roman Tartışması I
6 Metinlerarasılık
7 Betimleme
8 Bakış Açısı
9 Anlatım Tekniği
10 Karakter
11 Roman Tartışması II
12 Roman ve Türlerarasılık
13 Dönem Projesi Sunumları
14 Genel Değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

 Murat Gülsoy, Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık (İstanbul: Can Yayınları, 2016)
 Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak (İstanbul: Everest, 2016)
 Fatih Altuğ, Kapalı İktisat Açık Metin (İstanbul: Everest, 2018)
 Sait Faik, Havada Bulut (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019)
 Wayne C. Booth, Kurmacanın Retoriği (İstanbul: Metis Yayınları, 2017)


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 6 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 35
Ödev 1 15
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 6 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 3 10
Final Sınavı - -
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12020
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler616
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar3412
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):76


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1     1    
OC2   1      
OC3     1    
OC4     1    
OC5     1    
OC6   1