DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri SGS 501 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Aslı Togan Eğrican
Dersin Amacı: Bu ders lisansüstü öğrencilere sosyal bilim araştırmalarındaki epistemoloji, araştırma tasarlama ve yöntemsel seçimler gibi temel konuları tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler yöntem, teori, paradigma, araştırma etiği gibi temel kavramların yanında pozitivism ile post-pozitivizm gibi yaklaşımları da öğreneceklerdir. Öğrencilere nitel ve nicel araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bir eğitim verilecektir. Öğrenciler sosyal bilimlerdeki araştırma aşamalarını öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: Felsefe ve bilgi sosyolojisi, teori, pozitivist sosyal bilim, nicel araştırma yöntemleri, post-pozitivist ve eleştirel sosyal bilim, feminist ve post-modern araştırma, nitel araştırma yöntemleri, teori araştırma tasarımı ve yöntem, literatür taraması, yazma stratejileri, araştırma etiği, sosyal araştırmanın siyaseti
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatım


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Gerring, J. (2012). Social Science Methodology: A Unified Framework. New York: Cambridge University Press. / Latour, B. (1987). Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society. Cambridge: Harvard University Press. / Mahoney, J. and Goertz, G. (2006). A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research. Political Analysis, 14, 227-249. / Mahoney, J. and Rueschmeyer, D. (Eds.) (2003). Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. New York: Cambridge University Press. / King, G., Keohane, R. O., and Verba, S. (1994). Designing Social Inquiry: Scientific Inferences in Qualitative Research. Princeton: Princeton University Press. / Geddes, B. (2003). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press. / Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245. / Goldthorpe, J. H. (1991). The uses of history in sociology: Reflections on some recent tendencies. British Journal of Sociology 42(1), 211-230. / Brady, H. E., and Collier, D. (2004). Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards. Rowman and Littlefield. / Creswell, J. W., and Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design. London: Sage. / Neuman, W. L. (2003). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Allyn and Bacon. /


  DİĞER KAYNAKLAR  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #