DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bitirme Projesi SGS 580 Güz 00+00+00 Zorunlu 0 15
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Aslı Togan Eğrican
Dersin Amacı: Dersin amacı, yüksek lisans öğrencisinin gözetimli ve bağımsız proje çalışması yapabilme becerisini kazanması ve geliştirmesidir.
Bu bağlamda öğrenciler proje danışmanının kabul ettiği bir konu üzerinde araştırma yaparak sonuçlarını kabul onayı almak üzere sunar
Dersin İçeriği: Proje çalışması problemi, amacı, kapsamı ve yöntemini öneri olarak sunmak. Çalışmanın gerektirdiği literatür taramasını yapmak, incelemeler ve analizler gerçekleştirmek, veri ve modelleri sunmak. Projenin araştırma inceleme sonuçlarını akademik olarak kabul edilebilir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Proje çalışması ve araştırma yöntemleri, analitik yaklaşım ve inceleme araçları kullanımı, araştırma sonuçlarının proje raporu olarak sunumu.


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Proje danışmanı tarafından önerilen kitaplar, makaleler, dokümanlar ve ilgili diğer materyaller.


  DİĞER KAYNAKLAR

  Proje danışmanının belirttiği diğer kaynaklar.


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #