DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesinde Mülkiyet Hakkı ÖH 646 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: Mülkiyet hakkının insan hakları arasındaki yerini ortaya koymak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları çerçevesinde uygulanmasını öğretmek.
Dersin İçeriği: AİHS Ek Protokol No. 1 Md. 1 bakımından mülkiyet hakkının unsurları, mülkiyet hakkına müdahale ve mülkiyet hakkının sınırlandırılması, devletin mülkiyet hakkı bakımından pozitif yükümlülükleri ve Türkiye’nin mülkiyet hakkına ilişkin sorunları incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Mülkiyet hakkını düzenleyen normlar ve içtihatlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,
  • 2- AİHM’nin mülkiyet hakkına ilişkin hukuki sorunlar hakkındaki kararlarını eleştirel gözle değerlendirebilmek.
  • 3- Türkiye’nin mülkiyet hakkına ilişkin sorunlarını kavramak, yargı yoluna başvururken bu birikimi kullanabilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ek Protokol 1. Maddenin Yapısı ve Unsurları a. Mülk Kavramı b. 3 Kural (1/1,1/2,1/3) c. Meşru Amaç d. Yasaya Uygunluk D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 687-693.
2 Mülkiyet Hakkının Kapsamı D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 687-693.
3 Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 693-702.
4 Mülkiyetten Barışçıl Bir Şekilde Yararlanma Hakkına Müdahale D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 693-699.
5 Müdahalenin Ölçülülüğü ve Adil Denge (Tazminat, Usuli Güvenceler, Hak Sahibinin Zararının Katlanılabilir Olması) D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 702-709.
6 Mülkten Yoksun Bırakılma D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 699-702.
7 Mülkiyet Hakkının Kullanımının Düzenlenmesi D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 709-718.
8 Devletin Pozitif Yükümlülükleri D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 684-687.
9 Başvuru Yollarının Tüketilmesine İlişkin Mülkiyet Hakkı Bağlamında Özel Meseleler Belirtilecek içtihatlar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
10 Ek Protokol 1. Madde ile AİHS’nin Diğer Maddeleri Arasındaki Etkileşim Belirtilecek içtihatlar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
11 Mülkiyet Hakkına İlişkin Pilot Kararlar I. Belirtilecek içtihatlar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
12 Mülkiyet Hakkına İlişkin Pilot Kararlar II. Belirtilecek içtihatlar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
13 Türkiye’nin Mülkiyet Hakkına İlişkin Sorunları I. Belirtilecek içtihatlar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
14 Türkiye’nin Mülkiyet Hakkına İlişkin Sorunları II. Belirtilecek içtihatlar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 675-719.
W. Schabas, The European Convention on Human Rights A Commentary, Oxford University Press, 2017, ss. 958-985.
D. Popovic, Protecting Property in European Human Rights Law, Eleven, 2009.


DİĞER KAYNAKLAR

Seçilmiş Kararlar Listesi:
Acar and Others v. Turkey (dec.), nos. 26878/07 32446/07, 12 December 2017.
Ackermann and Fuhrmann v. Germany (dec.), no. 71477/01, 8 September 2013.
Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 September 1982, Series A no. 52.
Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı v. Turkey, no. 34478/97, 9 January 2007.
Ferretti v. Italy, no. 25083/94, Commission decision of 26 February 1997.
Flamenbaum and Others c. France, nos. 3675/04 and 23264/04, 13 December 2012.
G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy (merits) [GC], nos. 1828/06 and 2 others, 28 June 2018.
O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd v. Ireland, no. 44460/16, 7 June 2018.
OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, no. 14902/04, 20 September 2011.
O.N. v. Bulgaria (dec.), no. 35221/97, 6 April 2000.
Şerife Yiğit v. Turkey [GC], no. 3976/05, 2 November 2010.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 2 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 50
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık21530
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı143.543.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3