DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri KH 541 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları bağlamında devletin pozitif yükümlülüklerinin değerlendirilmesi ve bu kapsamda Sözleşme sisteminde korunan hakların birbiriyle ilişkisini kurabilme yetisinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği: AİHS kapsamında yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özel yaşamın korunması hakkı ve ifade özgürlüğü hakkını esas alarak AİHM’nin içtihadı bağlamında devletin pozitif yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- AİHS kapsamında devletin pozitif yükümlülükleri olgusu hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2- Yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özel yaşamın korunması hakkı ve ifade özgürlüğü hakkı bağlamında devletin pozitif yükümlülüklerine ilişkin AİHM içtihadını öğrenmek ve uygulamada bu içtihattan yararlanabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı ve Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Negatif ve Pozitif Yükümlülükler, Drittwirkung (Yatay Etki), Genel İlkeler İlgili kaynaklar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
2 Pozitif Yükümlülükler ve Sözleşme’nin Yatay Etkisi (Drittwirkung) İlgili kaynaklar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
3 AİHM’nin Devletin Pozitif Yükümlülüğünü Değerlendirmesine İlişkin Genel İlkeler Rees v. the United Kingdom, 17 October 1986, § 37, Series A no. 106; Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998.
4 Yaşam Hakkı (AİHS Md. 2) ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri I. McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, § 161, Series A no. 324; and see the Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, §§ 115-117.
5 Yaşam Hakkı (AİHS Md. 2) ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri II. Reports of Judgments and Decisions 1998 VIII), Kaya/Türkiye (19.2.1998), Oneryildiz v. Turkey 30.11.2004, Armani de Silva v.UK 30.3.2016.
6 İşkence ve Kötü Muamele Yasağı (AİHS Md. 3) ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998, §102, Reports of Judgments and Decisions 1998 VIII), Aksoy v. Turkey 18.12.1996.
7 Özel Hayatın Gizliliği (AİHS Md. 8) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri I. (Vücut bütünlüğünün korunması, Kişisel bilgilerin korunması) Airey v. Ireland, 9 October 1979, § 32, Series A no. 32 X and Y v. the Netherlands, 26 March 1985, §§ 23-24 and 27, Series A no. 91; August v. the United Kingdom (dec.), no. 36505/02, 21 January 2003; M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, § 150, ECHR 2003-XII), K.U. v. Finland no. 2872/02, § 43, 2 December 2008, Gaskin v. the United Kingdom, 7 July 1989, §§ 42-49, Series A no. 160
8 Özel Hayatın Gizliliği (AİHS Md. 8) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri II. (Vücut bütünlüğünün korunması, Kişisel bilgilerin korunması) Guerra and Others v. Italy, Youth Initiative for Human Rights v. Serbia no. 48135/06, 25 June 2013, Delfi AS v. Estonia 16.6.2015, [GC], Axel Springer AG (§§ 89-95) and Von Hannover v. Germany (no. 2) [GC] (§§ 108-113), Ulusoy v. Turkey, 2019
9 İfade Özgürlüğü (AİHS Md. 10) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri I. Observer and Guardian v. the United Kingdom, 26 November 1991, § 59, Series A no. 216; Informationsverein Lentia and Others v. Austria, 24 November 1993, § 38, Series A no. 276, Handyside v. UK, 1976, Fuentes Bobo v. Spain, no. 39293/98, 29 February 2000, Palomo Sánchez and Others v. Spain [GC], nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06, § 60, 12 September 2011.
10 İfade Özgürlüğü (AİHS Md. 10) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri II. Appleby and Others v. the United Kingdom, no. 44306/98, §§ 42-43 and 47-49, ECHR 2003 VI
11 İfade Özgürlüğü (AİHS Md. 10) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri III. Melnychuk v. Ukraine (dec.), no. 28743/03, ECHR 2005 IX
12 İfade Özgürlüğü (AİHS Md. 10) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri IV. Dink v. Turkey, nos. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 and 7124/09, § 137, 14 September 2010
13 İfade Özgürlüğü (AİHS Md. 10) Çerçevesinde Devletin Pozitif Yükümlülükleri V. Özgür Gündem v. Turkey, no. 23144/93, §§ 42-43, ECHR 2000 III
14 Genel Değerlendirme ve Tartışma İlgili kaynaklar okunarak tartışmaya hazırlıklı gelinmelidir.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013.
W. Schabas, The European Convention on Human Rights A Commentary, Oxford University Press, 2017.


DİĞER KAYNAKLAR

Seçilmiş Kararlar Listesi:
Rees v. the United Kingdom, 17 October 1986, § 37, Series A no. 106.
Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998.
McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, Series A no. 324.
Reports of Judgments and Decisions 1998 VIII).
Kaya/Türkiye (19.2.1998).
Oneryildiz v. Turkey 30.11.2004.
Armani de Silva v.UK 30.3.2016.
Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998.
Aksoy v. Turkey 18.12.1996.
Airey v. Ireland, 9 October 1979, § 32, Series A no. 32.
X and Y v. the Netherlands, 26 March 1985, §§ 23-24 and 27, Series A no. 91.
August v. the United Kingdom (dec.), no. 36505/02, 21 January 2003.
M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, § 150, ECHR 2003-XII).
K.U. v. Finland no. 2872/02, § 43, 2 December 2008.
Gaskin v. the United Kingdom, 7 July 1989, §§ 42-49, Series A no. 160.
Observer and Guardian v. the United Kingdom, 26 November 1991, § 59, Series A no. 216.
Informationsverein Lentia and Others v. Austria, 24 November 1993, § 38, Series A no. 276.
Sánchez and Others v. Spain [GC], nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06, 12 September 2011.
Dink v. Turkey, nos. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 and 7124/09, § 137, 14 September 2010.
Özgür Gündem v. Turkey, no. 23144/93, §§ 42-43, ECHR 2000 III.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Sunum/Jüri 2 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 50
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Sunum/Jüriye Hazırlık21530
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı143.543.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2