DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası Vergi Hukukunun Güncel Sorunları KH 542 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Alara Efsun YAZICIOĞLU
Dersin Amacı: OECD Model Şerhi’nin büyük oranda kabul görmesi ve uygulanması sayesinde büyük oranda harmonize olmuş olan uluslararası vergi hukukunun teknolojik gelişmeler ve agresif vergi planlaması başta olmak üzere çeşitli nedenlerle karşılaştığı güncel sorunların anlaşılması ve bunun vergilendirme alanındaki pratik etkilerinin kavranması.
Dersin İçeriği: Uluslararası vergi hukukunda son yıllarda ortaya çıkan ve henüz tam olarak çözüme ulaşamamış sorunların tartışılması. Bu sorunlardan kaynaklanabilecek potansiyel hukuki problemlerin incelenmesi. Farklı ülkelerin bulmuş oldukları çözümlerin uluslararası perspektifte irdelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uluslararası vergi hukukunun temel işleyişinin kavranması
  • 2- Uluslararası vergi alanında devlet işbirliğinin sınırları ile bu sınırların neden ve sonuçlarının anlaşılması
  • 3- OECD BEPS(Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı) projesinin ve BEPS projesi sonucunda üye ülkeler tarafından imzalanmış MLI’ın uygulama alanlarının anlaşılması
  • 4- E-ticaretin uluslararası vergi alanında yarattığı sorunların anlaşılması
  • 5- Çok uluslu şirket gruplarının vergilendirilmesinin uluslararası vergi hukuku alanında yarattığı sorunların bilinmesi
  • 6- Ülkeler arası vergi rekabeti’ kavramının ve bu rekabetin sonuçlarının anlaşılması
  • 7- Agresif vergi planlaması’, ‘vergiden kaçınma’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ kavramları arasındaki farkın anlaşılması, en sık kullanılan vergi planlaması yöntemlerine ilişkin bilgi edinilmesi ve farklı ülkeler tarafından alınan çeşitli önlemlerin öğrenilmesi
  • 8- Uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ışığında Türk vergi sisteminin kritik analizini yapabilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma, araştırma ödevi, sınav.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Uluslararası vergi hukukunun genel işleyişi Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
2 Uluslararası vergi alanında ‘mukimlik’ ve sık karşılaşılan sorunlar Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
3 BEPS Projesi ve MLI Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
4 E-ticaret ve ‘işyeri’ kavramı Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
5 ‘Sanal işyeri’ kavramı ve ‘Digital Tax’ Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
6 Şirket toplulukları ve transfer fiyatlandırması Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
7 Vize Sınavı
8 Avrupa Komisyonu Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı Projesi ve KDV kapsamında şirket toplulukları Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
9 Avrupa Komisyonu’nun çok uluslu grupların vergilendirilmesine ilişkin ‘devlet yardımı’ denetimi Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
10 Ülkeler arası vergi rekabeti Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
11 ‘Agresif vergi planlaması’, ‘vergiden kaçınma’ ve ‘vergi kaçakçılığı kavramları’ Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
12 Geçmişten geleceğe agresif vergi planlaması ve vergiden kaçınma örnekleri: Dutch Sandwich, Double Irish ve Single Malt Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
13 Uluslararası vergi alanında devletler arası iş birliği, bilgi değişimi, FATCA Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.
14 Uluslararası vergi alanında ayrım yasağı, karşılıklı anlaşma usulü ve tahkim Konuya ilişkin kitap bölümlerinin ve paylaşılan makale/kararların okunması.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Işık H., Uluslararası Vergilendirme
2) Holmes K., International Tax Policy and Double Tax Treaties
3) Thuronyi V., Comparative Tax Law


DİĞER KAYNAKLAR

1) OECD Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Andlaşma ve Yorumları
2) Farklı ülkeler tarafından verilmiş olan mahkeme kararları
3) Konulara ilişkin akademik makaleler (IBFD ve Kluwer Law’un çeşitli yayınları arasından seçilmiş)


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 1 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 60
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev12560
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11212
Final Sınavı117.517.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3 3 2 2 1 1 1 2 3
OC2 3 3 2 2 1 1 1 2 3
OC3 3 3 2 2 1 1 1 2 3
OC4 3 3 2 2 1 1 1 2 3
OC5 3 3 2 2 1 1 1 2 3
OC6 3 3 2 2 1 1 1 2 3
OC7 3 3 2 2 1 1 1 2 3
OC8 3 3 2 2 1 1 1 2 3