DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Veri Bilimi ve Analitiği CE 515 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: MDBF, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Taner ARSAN
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin büyük veri ve analitik gerektiren projelerde etkin bir şekilde görev alabilmeleri için gerekli bilgi ve pratik deneyime sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Veri Bilim ve Analitiği dersi, büyük veri ve analitik uygulamaları konularında öğrencileri yetiştirmek üzerine kurulmuştur. Ders, Büyük veri ve veri analizi yaşam döngüsü içerisinde yer alan iş odaklı sorunları çözmek için gerekli ve yeterli bilgi sağlar. Ders içeriği ayrıca, temel ve ileri düzey analitik yöntemler ile MapReduce ve Hadoop'un dahil olduğu büyük veri analitiği teknolojisi ve araçlarını öğrenebimek için gerekli altyapıyı da sağlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri sınıf içi ders


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Bütün kaynaklar EMC2 Akademik İşbirliği kapsamında EMC2 tarafından sağlanmaktadır.


  DİĞER KAYNAKLAR

  Ele alınan teorilerin uygulamasını içerecek şekilde ek okumalara başvurulabilir.


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  # PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12