DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Liderlik Teorisi ve Pratiği MIS 533 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Yönetim Bilişim Sistemleri
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ebru DİLAN
Dersin Amacı: Bu ders, herhangi bir kuruluştaki liderlerin ürün ve hizmetleri çalışanlara, müşterilere ve kamuya etkin ve verimli bir şekilde sunmaları için nasıl rehberlik edebilecekleri konusunda anlayış ve farkındalığınızı artırmanızı sağlayacaktır. Bu ders, kamu sektöründe, özel ve kar amacı güden/gütmeyen sektörlerde liderlik teorisi ve pratiğini içerir. Dersin hedefleri öğrencileri aşağıdaki konularda etkinleştirmeyi sağlar;
Kamu ve özel kuruluşlarda teori ve pratiğe vurgu yaparak, modern örgütlerde liderlik çalışmasının entelektüel gelişimini anlamak,
Liderlik stilinize kişisel anlayış ve farkındalık yaratma, etkili liderlik becerilerini desteklemek için yeni beceriler ve teknikler geliştirmek; ve
Çeşitli çalışma ortamlarında liderlik uygulamalarını incelemek.
Dersin İçeriği: Liderlik, motivasyon, liderliğe davranışsal yaklaşım, liderliğe durumsal yaklaşım ve liderlik kuramları, yol-hedef teorisi, lider-üye değişim teorisi, liderlik türleri (transformasyonal, otantik, hizmetkar, uyarlanabilir), liderliğe psikodinamik yaklaşım, liderlik etiği, takım liderliği, cinsiyet, kültür, değişim ve liderlik.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders kitaplarından okumalar, lider röportajları, literatürden makaleler, örnek olay incelemeleri, sınıf içi dersler, sınıf içi alıştırmalar, ara sınav ve final sınavları


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Kouzes, J. and Posner, B. (2017) The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations, 6th Edition, San Francisco, CA: Jossey‐Bass Publications.   
  Schein, Edgar H. (2016) Organizational Culture and Leadership, 5th Edition, San Francisco, CA: Jossey‐Bass Publications.
  Northouse, Peter G. (2015). Leadership: Theory and Practice (7th or most current edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publishers (paper). 


  DİĞER KAYNAKLAR

  Çeşitli vaka çalışmaları


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  # PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9