DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Caz Tarihi KHAS 114 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 5
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: GÜÇ BAŞAR GÜLLE
Dersin Amacı: Bu ders caz müziğinin biçimsel ve evrimsel gelişimi üzerinden caz tarihi hakkında genel bir bilgi verir. Dersin temel hedefi öğrencilerin cazı anlamaları ve takdir etmelerini sağlamaktır.
Buna ek olarak, ders öğrencilere aşağıdakileri gerçekleştirmelerini sağlayacak temel beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır:
• Temel müzikal öğeleri caz müziği kapsamında tanımlama;
• Caz literatüründeki stillerin ana karakteristik özelliklerini tanıma;
• Caz ve diğer müzik türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıma;
• Sosyal ve tarihsel bağlamda caz müziğindeki gelişimleri analiz edebilme.
Dersin İçeriği: Ders çoğunlukla çeşitli caz parçalarını dinleyerek, analiz ederek ve tartışarak işlenecektir. Ders dışında öğrencilerin mümkün olduğunca canlı caz performanslarına katılmaları, caz sanatçısının şarkılarını dinlemeleri ve caz üzerine yazılar okumaları beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Öğrenciler sunulan bir caz parçasının stilini doğru tanımlayabileceklerdir.
  • 2- Bir caz sanatçısının adı sunulduğunda öğrenciler sanatçının caz türünün gelişimine sağladığı önemli katkıları tanıyabilecektir.
  • 3- Özel tanımlayıcı özellikler sunulduğunda öğrenci çelişen caz stillerini ayırt edebilecektir.
  • 4- Öğrenciler caz tarihinden sunulan bir akımın işlevini sosyal ve tarihsel bağlamda tartışabileceklerdir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sunumlar, dinleme-analiz-tartışma, okumalar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Müzikal Öğeler ve Caz
2 Caz Formu ve Doğaçlama
3 Erken Caz ve New Orleans
4 1920lerde New York / Louis Armstrong
5 The Swing Bands / Count Basie and Duke Ellington
6 Bebop / 1950ler: Cool Jazz and Hard Bop
7 Mid-term Projesi
8 Miles Davis'in Modalitesi ve John Coltrane
9 The Avant-Garde, Fusion
10 Latin Caz
11 Caz ve Rock
12 Günümüzde Caz
13 Türkiye’de Caz
14 Final Projesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Miles: The Autobiography
Cambridge Companion To Jazz: Cambridge University Press (2003) page 1-7 The Word Jazz by Krin Gabbard


DİĞER KAYNAKLAR

Ken Burns – History of Jazz: https://www.youtube.com/watch?v=ATJX7gZ4D6w&list=PLyFwYo8e0Ps5m-H62x9Gi9Iv--D3IK0JR
Caira Lee- Bebop Jazz: https://www.youtube.com/watch?v=10HGVN6Qapw&list=PLyFwYo8e0Ps5m-H62x9Gi9Iv--D3IK0JR&index=16
Kind of Blue: How Miles Davis Changed Jazz: https://www.youtube.com/watch?v=nfroW6KaXXc


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 40
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 30
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13333
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1     1    
OC2   1      
OC3   1      
OC4 1