DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Kuram ve Kuramcılar CS 601 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Öğrencilerin:

a) Sosyal bilimlerde seçilmiş anahtar kuramcıların düşünce sistemleri ile tanışması ve özümsemesi
b) Sosyal bilimlerde daha ileri düzeyde araştırma yapmaları için gerekli olan analitik becerileri kazanmaları
c) Sosyal bilimsel araştırmaları temellendiren epistemolojik ve ontolojik sorunsalları anlamlandırabilmesi
d) Sosyal bilimler alanında paradigma kurucu ve dönüştürücü başat kuramların analitik konturlarını anlamaları ve açıklayabilmeleri;
e) Kuramsal temelli makale yazma yetilerini geliştirmeleri hedeflenir.
Dersin İçeriği: Ders, her biri seçilmiş bir kuramcının çalışmalarını derinlemesine inceleyen, bir dizi modül etrafında örgütlenir. Dersin odağını, kuramın, analitik olarak nasıl inşa edildiği ve farklılaşan sosyal, politik ve kültürel bağlamlarda nasıl işlevselleştirildiği oluşturur. Kuram ve Kuramcılar programa katılan öğrencilerin altyapılarına göre yıldan yılda değişebilir. Dersler farklı kuramcıların araştırma alanlarını ne şekilde ele aldığını, hangi bağlamlarda sorunsallarını inşa ettiğini ve bu sorunsallaştırma biçimlerinin sonuçlarını eleştirel bir perspektifle ele alır. Ders antik, erken modern ve geç modern dönem kuramcılarına odaklanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Anahtar klasik, erken modern ve geç modern dönem sosyal kuramcıların çalışmaları
  • 2- Belirli problemleri kavramsal-analitik bir yaklaşımla formüle etme yetisi de dahil olmak üzere, bazı temel analitik stratejiler
  • 3- Kuram, metot ve araştırma tasarımı arasındaki ilişkiler
  • 4- Epistemolojik konumların kuram inşası ve analitik strateji inşası için nasıl bir zemin ve bağlam hazırladığı
  • 5- Araştırmanın etiği, siyaseti ve estetiği etrafında dönen meseleler
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders içi tartışmalar ve çalıştaylar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tanışma Haftası
2 Modül (I): Antik Düşünürler: Xenophon Oeconomicus (selected readings)
3 Modül (I): Antik Düşünürler: Xenophon Hiero (selected readings)
4 Modül (I): Antik Düşünürler: Xenophon Anabasis (selected readings)
5 Module (II): Erken Modern Dönem Düşünür ve Kuramlar: Emile Durkheim The Rules of Sociological Method (selected readings)
6 Module (II): Erken Modern Dönem Düşünür ve Kuramlar: Emile Durkheim Suicide (selected readings)
7 Module (II): Erken Modern Dönem Düşünür ve Kuramlar: Emile Durkheim The Elementary Forms of Religious Life (selected readings)
8 Module (III): Çağdaş Düşünür ve Kuramlar: Jean Baudrillard Simulacra and Simulation (selected readings)
9 Module (III): Çağdaş Düşünür ve Kuramlar: Jean Baudrillard The Consumer Society (selected readings/writing assignment)
10 Module (III): Çağdaş Düşünür ve Kuramlar: Jean Baudrillard America (selected readings)
11 Module (IV): Çağdaş Düşünür ve Kuramlar: Marshall McLuhan The Medium is the Message (selected readings)
12 Module (IV): Çağdaş Düşünür ve Kuramlar: Marshall McLuhan Understanding Media (selected readings)
13 Module (IV): Çağdaş Düşünür ve Kuramlar: Marshall McLuhan Media Research (selected readings)
14 Final Sınavı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Okunacak kitaplar haftalık programda gösterilmiştir.


DİĞER KAYNAKLAR

Diğer kaynaklar gerektiğinde temin edilecektir.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 4 60
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 20
Total: 6 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati13339
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev427108
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı140.540.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 3   2   1 3
OC2     3     1
OC3 3 3 3   1 1
OC4     2 3   1
OC5   2