DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Lojistiğin Temelleri UTL 202 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 7
Akademik Birim: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ömer Faruk GÖRÇÜN
Dersin Amacı: Piyasa odaklı toplumda lojistiğin rolüne ilişkin bir anlayış geliştirmek,
Lojistiğin başlıca fonksiyonlarının incelenmesi, Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin, önemli güncel konularına ve sorunlarına ilişkin kapsamlı bir analiz ve tartışma fırsatı sağlamak. Lojistik yönetiminde, planlama ve kontrol süreçlerinin detaylarının incelenmesi.
Dersin İçeriği: Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, ambalajlama ve elleçleme, trafik yönetimi, envanter yönetimi prensipleri, lojistik maliyet analizleri ve tradeoff, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik, dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik, stratejik işbirlikleri ve performans ölçümü üzerinde durulan başlıca konulardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, gösteri, soru-cevap, uygulama


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Donald J. Bowersox, David J. Closs, Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill Companies, 1996


  DİĞER KAYNAKLAR  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  # PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13