DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik GEN 601 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Lerna Koharik YANIK
Dersin Amacı: Bu ders yüksek lisans öğrencilerine feminist araştırma tasarımı ve metodolojisindeki temel konuları tanıtmayı amaçlamaktadır.
Öğrenciler toplumsal cinsiyet çalışmalarında bakış açısı teorisi, kesişimsellik, feminist etik, nitel ve nicel yöntemler ile canlı olmayan verilerle nasıl araştırma yapılacağını içeren temel kavramları ve metodolojik yaklaşımları öğreneceklerdir.
Bu ders aynı zamanda toplumsal cinsiyet çalışmalarında araştırma yazma ve yayınlama konularını da kapsayacaktır.
Dersin İçeriği: Araştırma yöntemleri (nitel ve nicel), insanlarla ve canlı olmayan verilerle çalışmak için araştırma yöntemleri, araştırma etiği, araştırma tasarımı ve araştırma yayınlama
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Toplumsal Cinsiyet çalışmalarında anahtar metodolojik yaklaşımları anlamak, tanımlamak ve açıklamak
  • 2- Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanır
  • 3- Araştırma sürecindeki adımlar hakkında bilgi sahibi olur
  • 4- Araştırma projesi tasarlamada deneyim kazanır
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, atölye, akran değerlendirmesi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Araştırma Metodlara Giriş
2 Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Araştırma Ortamı
3 Kesişimsellik, Bakış Açısı Yaklaşımları
4 Postmodern / Postyapısal Yaklaşımlar
5 Feminist Etik
6 İnsanlarla Araştırma Yöntemleri
7 Canlı Olmayanlarla Araştırma Yöntemleri
8 Araştırma Tasarımı
9 Araştırma Yazma ve Yayınlama
10 Kamu Bilim
11 Araştırma Önerileri Üzerine Çalıştay
12 Araştırma Önerileri Üzerine Çalıştay
13 Araştırma Önerileri Üzerine Çalıştay
14 Araştırma Önerileri Üzerine Çalıştay


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Contemporary Feminist Research from Theory to Practice Patricia Leavy Anne Harris; Handbook of Feminist Research: Theory and Praxis Sharlene Hesse-Biber; Haraway, D. (2003). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective In Y. S. Lincoln & N. K. Denzin (Eds.), Turning points in qualitative research: Tying knots in a handkerchief (pp. 21–46). Lanham, MD: Rowman & Littlefield. ; Tuck, E., & Yang, K. W. (2012). Decolonization is not a metaphor. Decolonization: Indigeneity, Education and Society, 1 (1), 1–40.; Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43 (6), 1241–1299.; Davis, A. (1996). Gender, class, and multiculturalism: Rethinking “race” politics. In A. R. Gordon & C. Newfield (Eds.), Mapping multiculturalism (pp. 40–48). Minneapolis: University of Minnesota Press; Lorde, A. (1997). The uses of anger. Women’s Studies Quarterly, 25 (1/2), 278–285.


DİĞER KAYNAKLAR



DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 25
Ödev 5 50
Sunum/Jüri 1 25
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12525
Ödev5210
Sunum/Jüriye Hazırlık12525
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı112.512.5
Toplam İş Yükü (saat):162.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3                
OC4