DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet, Kültür ve Temsil GEN 602 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: İrem İNCEOĞLU
Dersin Amacı: Öğrencilerden beklenen
-Cinsiyetle ilgili kültür ve temsil kavramına yönelik analitik ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmek
- Kültürel normlara cinsiyet perspektifine göre meydan okumak ve yapıbozumunu yapmak
-Araştırmayla ilgili medyasına ve kültürel çalışmalarına toplumsal cinsiyet çalışmaları perspektifi edinir
Dersin İçeriği: Bu ders, temsil teorileri ekseninde toplumsal cinsiyetin kültürel metinler ve eserlerde nasıl temsil edildiğine dair güncel tartışmaları ve bakış açılarını içermektedir. Toplumsal cinsiyet ve temsil meselesini ele alırken kültürel yapılar içinde özellikle medyaya odaklanacak olan bu ders, medyada toplumsal cinsiyet temsillerine ve toplumsal cinsiyet kalıplarının medya aracılığıyla yeniden üretimini incelemeye yöneliktir. Toplumsal cinsiyetin (kadınlık ve erkekliğin) doğuştan gelen ve değişemez bir olgu değil sosyal bir yapılanma olduğu savından yola çıkılarak, ders içeriği aracılığıyla, çeşitli medya metinlerinin eleştirel bakış açısıyla incelenmesi ve sorunsallaştırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra medyanın hegemonik toplumsal cinsiyet söylemlerinin üretim-yaygınlaştırma-yeniden üretim süreçleri üzerindeki etkisi de incelemeye tabi tutulacaktır. Dersin okumaları çağdaş feminist medya ve kültür çalışmalarına ek olarak akademik feminizm literatüründen önemli metinleri de kapsamaktadır. Haftalık okumalar ve vaka çalışmalarına dayalı ders içi tartışmalar dersin işlenişinde önemli bir yer tuttuğundan öğrencilerin derse aktif katılımı zaruridir. Bu tartışmalara ek olarak katılımcıların düzenli olarak yorum yazıları, sözlü sunumları ve final olarak bir ödev yazmaları da ders değerlendirme kapsamındadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Toplumsal cinsiyet ve medya çalışmalarında kavramsal ve yöntemsel araçları kullanabilmek
  • 2- Toplumsal cinsiyet kavramını cinsel kimlik ve yönelim, ırk ve sınıf gibi kavramlarla beraber ele alarak kesişimsel yaklaşımı geliştirebilmek
  • 3- Var olan kültürel normları toplumsal cinsiyet bağlamında sorgulayarak yapıbozuma uğratabilmek
  • 4- Tahakküm ve karşısındaki direnişi kültürel mekanizmalar ve çıktılar aracılığıyla analiz edebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Seminer biçiminde tasarlanan derslerde öğrencilerin seçilmiş metinleri düzenli olarak okuması ve sınıf içi tartışmalara katılımı beklenmektedir. Dersler koordinatörün yürüttüğü 30-50 dakikalık tanıtım ve çerçeveleme ile başlar ve öğrencilerin aktif katıldığı 2-2,5 saatlik tartışmalarlar devam eder.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tanışma ve ders içeriğinin tanıtımı
2 Temsiliyetin tarihsel bağlamda ele alınması
3 Feminist ve kuir aktivizmin temsiliyeti
4 Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin yapılandırılması/yapı bozumu
5 Dünya feminizmleri: post-kolonyalizmden kesişimsel feminizme
6 Benlik sunumu/temsili: ırk ve etnisite
7 Benlik sunumu/temsili: cinsellik ve cinsel kimlik
8 Sanat ve kültürün cinselliği
9 Medya(da/ve) toplumsal cinsiyet
10 İktidar, bakış ve imajın cinselliği
11 Sınırları aşmak: teknolojik bedenlerin tahayyülü
12 Dijital kültür ve benlik inşaası
13 Popüler kültür ve popüler feminizm
14 Genel değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Okunacak materyal dönem başında öğrenciler ile paylaşılacaktır. Aşağıdaki liste sabit ve tamamlanmış bir liste değildir.
Banet-Weiser, S. (2018). Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny. Durham: Duke University Press.
Crenshaw, K. (2019). On Intersectionality: Essential Writings. New York: The New Press.
Dobson, A. (2015) Postfeminist Digital Cultures: Femininity, Social Media, and Self-representation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
hooks, b. (1996) Reel to Reel: Race, Sex, and Class at the Movies. New York: Routledge.
Jones, A. (2010) The feminism and visual culture reader (2nd ed.) London: Routledge.
Scott, J. W. “Gender: A Useful Category of Analysis.” in Gender and the Politics of History New York: Columbia University Press


DİĞER KAYNAKLAR

Dersin içeriğiyle uyumlu film, TV programı, blog ya da edebiyat örnekleri de dönem içinde önerilecektir.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 10 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 26 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev10330
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı135.535.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3                
OC4