DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Mekânın Cinsiyeti GEN 609 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Didem KILIÇKIRAN
Dersin Amacı: Bu seminer dersi, giderek daha disiplinler-arası bir hale gelen mekan ve cinsiyet ilişkisine dair kavramların ve tartışmaların anlaşılması, ve bu ilişkiyi çözümlemek üzere doktora düzeyinde araştırmalar yapılabilmesi için eleştirel bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Farklı disiplinlerden, ancak esas olarak feminist coğrafyadan okuma ve tartışmalara odaklanan bu derste, öncelikle toplumsal cinsiyete dair norm ve kurgular ile mekan üretimi ve kullanımı arasındaki diyalektik ilişkiyi, mekân, yer ve cinsiyet ideolojilerine dair kavramsallaştırmalar arasındaki bağ ile birlikte keşfedecek, özel-kamusal, ev-iş, yerel-küresel gibi yerleşik ikili zıtlıkları çözümlemek üzere eleştirel bir yaklaşım geliştireceğiz. Daha sonra, farklılık ve eşitsizliklerin mekansal üretimini anlamak üzere, kesişimsel bir yaklaşımla cinsiyetle ilişkili kimlik kurgularının nasıl oluştuğunu, nasıl sürdürüldüğünü ve farklı mekânsal yaklaşımlarla bunlara nasıl meydan okunabileceğini tartışacak, mekanda farklılıklar ve eşitsizliklerin üretilme ve yeniden üretilme durumlarını ev içi özel alandan kamusal mekanlara ve kente uzanan farklı ölçeklerde, baskı ve direniş alanlarını da gözeterek, keşfetmeye çalışacağız. Bu tartışmalar yoluyla dönem boyunca feminist araştırma yöntemlerinin epistemolojik temellerini de inceleyecek ve feminist bir perspektiften mekanı ve yeri araştırmanın yollarını arayacağız.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Dersin tamamlanmasıyla öğrenciler
    çağdaş feminist coğrafyadaki temel kavramları anlayabilecek,
  • 2- kurumsal ve küresel coğrafyalardan gündelik mekanlara kadar mekanların ve yerlerin nasıl cinsiyetlendirildiğini, cinselleştirildiğini, toplumsal sınıf ve eşitsizliklerle kurulduğunu keşfedecek,
  • 3- farklılık politikalarının mekansallığını yorumlayabilecek,
  • 4- feminist mekansal araştırmaların cinsiyet eşitliği ve sosyal adalet mücadelelerine nasıl katkıda bulunduğunu kavrayıp takdir edebilecek,
  • 5- mekan ve yer üzerine feminist araştırmalar yapabilmek için gerekli düşünsen ve yöntemsel alt yapıya sahip olacaklardır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Seminerler, okumalar, tartışmalar, öğrenci sunumları, filmler, davetli misafirlerin sunumları.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Agrest, D., Conway, P. and Weisman L. K. (eds.) 1996. The Sex of Architecture.

Ahmed, S. 1999. ‘Home and away: Narratives of migration and estrangement’, International Journal of Cultural Studies 2(3): 329-347.

Ahmed, S., 2016. Living a feminist life. Duke University Press.

Ardener, S. (ed.) 1993. Women and Space: Ground Rules and Social Maps.

Attfield, J. 1989. ‘Inside Pram Town: A case study of Harlow house interiors 1951-61’, in J. Attfield and P. Kirkham (eds), A View from the Interior: Feminism, Women, and Design.

Bammer, A. 1994. ‘Introduction’, in A. Bammer (ed), Displacements: Cultural Identities in Question. Indiana: Indiana University Press.

Bell, D. and Valentine, G. (Eds) 1995. Mapping Desire: Geographies of Sexualities, pp. 149-161.
de Beauvoir, S. 1952. The Second Sex.

Bora, A., 1997. Kamusal alan/özel alan: mahrumiyet-özgürleşme ikileminin ötesi. Toplum ve Bilim, 75, pp.85-93.

Blunt, A. and Dowling, R., 2006. Home. Routledge.

Bondi, L., 1990. Progress in geography and gender: feminism and difference. Progress in Human Geography, 14(3), pp.438-445.

Butler, J., 2004. Undoing gender. Psychology Press.

Butler, J., 2011. Bodies in Alliance and the Politics of the Street. European Institute for Progressive Cultural Policies, 9, pp.1-29.

Butler, J., 2011. Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. routledge.

Colomina, B. and Bloomer, J., 1992. Sexuality & space (No. 1). Princeton Architectural Press.

Elkin, L., 2017. Flâneuse: Women Walk the City in Paris, New York, Tokyo, Venice, and London. Farrar, Straus and Giroux.

Fraser, N., 1990. Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. Social text, (25/26), pp.56-80.

Friedan, B. (1963) 1983. The Feminine Mystique.

Gavison, R., 1992. Feminism and the public/private distinction. Stan. L. Rev., 45, p.1.

Griffin, C.L., 1996. The essentialist roots of the public sphere: A feminist critique. Western Journal of Communication (includes Communication Reports), 60(1), pp.21-39.

Grosz, E. 1998. “Bodies-Cities.” In Places Through the Body, edited by Heidi J. Nast and Steve Pile, 31-38.

Hooks, bell. 1990. “Homeplace: A Site of Resistance.” In Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, 45-53.

Hubbard, P., 2018. Geography and sexuality: Why space (still) matters. Sexualities, 21(8), pp.1295-1299.

Kılıçkıran, D. 2014. “Kimlik ve Yer / Anahtar ve Kilit”, in D. Kılıçkıran (Ed.) DOSYA 33: Kimlik ve Yer, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1-7.

Halberstam, Judith Jack. 2005. ‘Technotopias: Representing Transgender Bodies in Contemporary Art’, in In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives, 97-124.

Harding, S. 1991. Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives.

Hartsock, N. 1983. ‘The Feminist Standpoint’ in S. Harding and M. B. Hintikka eds., Discovering Reality.

Hayden, D. 1982. The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighbourhoods, and Cities.

Heynen, H. and Baydar, G. (eds.) 2005. Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture.

Kilian, T., 1997. Public and private, power and space (pp. pp-115). Rowman & Littlefield.

Massey, D. 1994. Space, Place and Gender.

McDowell, L. 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies.

Mohanram, R. 1999. “The Cartography of Bodies.” In Black Body: Women, Colonialism, and Space, 3-22.

Pateman, C., 1983. Feminist Critiques ofthe Public/Private Dichotomy. Public and Private in Social Life. London: Croom.

Petrescu, D. ed., 2007. Altering practices: Feminist politics and poetics of space. Routledge.

Pratt, G. 1992. ‘Commentary: Spatial metaphors and speaking positions’, Environment and Planning D: Society and Space 10: 241-244.

Pratt, G. 1999. ‘Geographies of identity and difference: Marking boundaries’, in D. Massey, J. Allen and P. Sarre (eds), Human Geography Today. Cambridge: Polity Press.

Pratt, M. B. 1984. ‘Identity: Skin Blood Heart’, in E. Bulkin, M. Bruce Pratt, B. Smiths (eds) Yours in Struggle: Three Feminist Perspectives on Anti-Semitism and Racism.

Rendell, J., Penner, B. and Borden, I. (eds.) 2000. Gender Space Architecture: An Interdisciplinary Introduction.

Rose, G. 1993. Feminism and Geography: The Limits of Geographical Knowledge.

Smith, N., 1992. Contours of a spatialized politics: Homeless vehicles and the production of geographical scale. Social text, (33), pp.55-81.

Urbach, H. 1996. ‘Closets, Clothes, Disclosure’, Assemblage, 30: 62-73.

Wilson, E. 1991. The Sphinx in the City. London: Virago.

Wischermann, U. and Mueller, I.K., 2004. Feminist theories on the separation of the private and the public: Looking back, looking forward. Women in German Yearbook: Feminist Studies in German Literature & Culture, 20(1), pp.184-197.

Wolff, J., 1985. The invisible flâneuse. Women and the literature of modernity. Theory, Culture & Society, 2(3), pp.37-46.

Woolf, V. 1929 (1994). A Room of One’s Own.

Young, I. M. 2001. ‘House and home: Feminist variations on a theme’, in N. J. Holland and P. Huntington (eds.), Feminist Interpretations of Martin Heidegger.


DİĞER KAYNAKLAR

Doreen Massey on Space_Social Science Bites
https://www.youtube.com/watch?v=Quj4tjbTPxw


Doreen Massey obituary
https://www.theguardian.com/education/2016/mar/27/doreen-massey-obituary


Judith Butler: “Why Bodies Matter”- Gender Trouble
https://www.youtube.com/watch?v=IzWWwQDUPPM


Bodies That Still Matter: Annual Guest Lecture by Judith Butler
https://gcm.unu.edu/events/archive/conferences/annual-guest-lecture-by-judith-butler.html#overview


Judith Butler - Lecture "Critique, Crisis, Violence" 26/06/2017
https://aghct.org/judith-butlers-opening-lecture


Susana Torre: Feminism and Architecture
https://www.youtube.com/watch?v=LNNLZgqlghs


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 5
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 10 5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 35
Final Sınavı 1 50
Total: 28 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev248
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10880
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3                
OC4                
OC5