DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Atipik Sözleşmeler ÖH 588 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersi Veren(ler): ÖzgeUzun Kazmacı
Dersin Amacı: Atipik sözleşmeler konusunda yetkinliği artırmak.
Dersin İçeriği: Kanunda düzenlenmeyen sözleşme örnekleri üzerinden, atipik sözleşmelerin özelliklerinin ve uygulanmasının incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Atipik sözleşme kavramını ve özellikleri hakkında bilgi edinme
  • 2- Atipik sözleşmelere uygulanacak kuralları tespit etme yeteneğini edinme
  • 3- Uygulamada sık karşılaşılan atipik sözleşme örnekleri hakkında bilgi sahibi olma
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, ödev, sunum, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Genel Olarak Atipik Sözleşme Kavramı ve Ayrımları - 1 2 3
2 Sui generis ve Karma Sözleşmelerde Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi - 1 2 3
3 Sui generis ve Karma Sözleşmelerde Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi - 1 2 3
4 Ödev Sunumu - 1 2 3
5 Ödev Sunumu - 1 2 3
6 Ödev Sunumu - 1 2 3
7 Ödev Sunumu - 1 2 3
8 Ödev Sunumu - 1 2 3
9 Ödev Sunumu - 1 2 3
10 Ödev Sunumu - 1 2 3
11 Ödev Sunumu - 1 2 3
12 Ödev Sunumu - 1 2 3
13 Ödev Sunumu - 1 2 3
14 Final Sınavı -


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

• YAVUZ, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2022.
• GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt-I, İstanbul 2022.
• ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2021.
• KUNTALP, Erden, Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), Ankara, 2013.
• GÜRZUMAR, Osman Berat, Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan “Sistem”lerin Hukuken Korunması, İstanbul 1995.
• UZUN KAZMACI, Özge, Faktoring Sözleşmesi, İstanbul 2014.
• ŞENOL, Nilay, Bayilik Sözleşmesi Sona Ermesi ve Sonuçları, İstanbul, 2011.
• ÖĞÜZ, Tufan, Know How Sözleşmeleri, İstanbul, 2018.
• OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, "İsimsiz Sözleşemlerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması, İÜHFM, C. LV, 1996, s. 263 - 296.


DİĞER KAYNAKLAR

Makaleler


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 1 60
Final Sınavı 1 40
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev12560
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Final Sınavı115.515.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3