DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hekimin Hukuki Sorumluluğu ÖH 503 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: HUKUK
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İpek Sevda Söğüt
Dersin Amacı: Hekimin, özel hukuk bakımından tazminat sorumluluğunun sınırları, içeriği ve sonuçları, doktrinde ileri sürülen görüşler ve mahkeme kararları (uygulama) ışığında değerlendirilir.
Dersin İçeriği: Hekimin, özel hukuk bakımından, tazminat sorumluluğuna konu olabilecek yükümlülükleri, hukuka uygun tıbbi müdahalenin şartları, tıbbi uygulama hatası, hekim ve hasta arasındaki hukuki ilişkinin niteliği, hekimin tazminat sorumluluğu bakımından yargısal süreç gibi, hekimin özel hukuk sorumluluğunun sınırlarını, içeriğini ve sonuçlarını; doktrinde ileri sürülen görüşler ve mahkeme kararları (uygulama) ışığında eleştirel bakış açısıyla sorgulama yapılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik ders, mevzuat, içtihat ve örnek olay incelemesi.


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Tıp Hukuku, Prof.Dr.Hakan Hakeri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017


  DİĞER KAYNAKLAR

  Yargıtay 13.Hukuk Dairesi (2014-2016) Kararlarında
  Özel Hastane ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu, Av. Ümit Erdem, Legal Yayınevi, İstanbul 2016.
  Battal Yılmaz, Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Açıklamalı, İçtihatlı, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  # PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9