DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Koruma Kavramları KK 501 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Koruma kültürünün tarihsel evrimi, kavramsal temelleri, koruma kuramları, ulusal, uluslararası yasal düzenlemeler, korumada toplumsal sorumluluk, etik değerler konularında ileri derecede bilgi, kavrayış ve öğrendikleri ile kavramsal tartışma yapabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: Korumanın tanımı, amaçları, gerekliliği. Kültür varlıklarının içerdiği korunması gerekli değerler (tarihsel belge olma değeri, kültürel, duygusal, estetik, ekonomik, işlevsel değerler) Korumaya karşı olan görüşler Korunacak kültür varlıklarının tanım ve sınıflandırmaları İlkçağlardan günümüze koruma anlayışının evrimi Başlangıçtan 19.yüzyıl öncesine kadar (özellikle Papa emirnameleri ve kral buyruklarına dayalı) koruma çalışmaları 19. yüzyıldan 1964 Venedik Tüzüğü`ne kadar koruma anlayışındaki değişimler 1964`ten günümüze koruma konusundaki gelişmeler anlatılacaktır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Koruma kültürünün tarihsel evrimi, kavramsal temelleri konusunda ileri derecede bilgi, kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 2- Korumada ulusal, uluslararası yasal düzenlemeler konusunda ileri derecede bilgi, kavrayış sahibi olmak
  • 3- Korumanın toplumsal sorumluluk ve etik değerleri konusunda ileri derecede bilgi, kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 4- Kültürel mirasın içerdiği değerleri konusunda ileri derecede bilgi, kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 5- Koruma konusunda araştırma yaparak sözlü ve yazılı sunabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı), teknik gezi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Korumanın tanımı, amacı, gerekliliği -
2 Kültürel varlıkların içerdiği korunması gerekli değerler Önerilen metinlerin okunması
3 Tarihsel belge değeri Önerilen metinlerin okunması
4 Korumaya karşı görüşler Önerilen metinlerin okunması
5 Korunması gerekli kültür varlıklarının tanımı ve sınıflandırılması Önerilen metinlerin okunması
6 Korumada ölçütler Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Korumada ölçütler Önerilen metinlerin okunması
8 19. Yüzyıl öncesinde koruma anlayışı: İtalya Önerilen metinlerin okunması
9 19. Yüzyıl öncesinde koruma anlayışı: Fransa Önerilen metinlerin okunması
10 19. yüzyılda koruma anlayışı: Fransa-Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması
11 19. yüzyılda koruma anlayışı: İngiltere Önerilen metinlerin okunması
12 19. yüzyılda koruma anlayışı: İtalya-Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması
13 20. yüzyılda koruma anlayışı: Carta Del Restaura, Atina Antlaşması, Venedik Tüzüğü-Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması
14 Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de koruma kültürü-Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, İstanbul, 1996.
Akın, N., "Venedik Tüzüğü Üzerine", Venedik Tüzüğü Yeniden Gözden Geçirilmeli mi ? (R.Lemaire), Selçuk Batur İçin Mimarlık Yazıları, İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası Yay., s. 22-23 24-26.
Atina Anlaşması(Le Corbusier), İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2009.
Erder, C., Tarihi Çevre Kaygısı, ODTÜ Yay., Ankara, 1999.
Erder, C., Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Yay., Ankara, 2007.
Erder, C., "Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır",ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, sayı:2, Cilt 3, Ankara 1977, s. 167-190.
Ersen, A., "Koruma Politikalarına Temel Yaklaşım ve Korumada Estetik Düzeylilik Sorunu", Prof. Doğan Kuban’a Armağan, İstanbul, Eren Yay., 1996, s. 125-127.
Kuban, D., "Restorasyon Kriterleri ve Carta del Restauro", Vakıflar Dergisi, Cilt V, Ankara 1962, s. 149-152.
Kuban, D.,Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar?,Vakıflar Dergisi, Cilt VIII, Ankara 1970, s. 341-354.
Kuban, D.,Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu. Kuram ve Uygulama, Kuban, D YEM Yayın, İstanbul 2000.
Kunter, H. B.,Türk Abidelerinin İdare, Muhafaza, Bakım ve Onarımı Mevzuunda Tatbik Edilmiş Olan Esaslar,Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi,TTK Basımevi, Ankara 1962, s. 260-267.
Jokilehto, J.,History of ArchitecturalConservation, London. 2006.
Ruskin, J.,The Seven Lamps of Architecture, Londra 1956.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması4312
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11313
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3412
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3     2            
OC2 1     1   1        
OC3 3   2 2   1        
OC4 3       1 2        
OC5 3           3