DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Korumanın Yasal Boyutu ve Uygulamalar KK 502 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Koruma konusundaki uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler ve örgütlenme konusunda ileri düzeyde bilgi ve kavrayış ile eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: Dünyadan örneklerle, günümüzdeki korumaya ilişkin yasal düzenlemeler. Koruma konusunda çalışan ulusal ve uluslararası örgütler. Ülkemizde korumaya ilişkin yasal organizasyonun kurulması ve gelişimi. Osmanlı dönemindeki koruma anlayışı ve müzecilik. Cumhuriyet sonrasında koruma anlayışının değişimi ve yasal düzenlemeler. Türk Tarih Kurumu çalışmaları ve arkeolojik kazılar. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu (kurulması, ilk çalışmaları, koruma bürokrasisi içindeki yeri). 2863 sayılı Koruma Kanunu ve korumayla ilgili diğer yasa, yönetmelik, tüzük, ilke kararları ve bu mevzuata dayalı uygulamaların eleştirisi. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve koruma 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve koruma İstanbul?dan örneklerle mevcut yasal mevzuatın tartışılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Koruma konusundaki uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler ve örgütlenme konusunda ileri düzeyde bilgi ve kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 2- İstanbul'daki tek yapı ve çevresel ölçekteki koruma uygulamalarının yasal boyutunu toplumsal sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 3- Koruma ve yasal mevzuat konusunda araştırma yaparak sözlü ve yazılı sunabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı),


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Koruma konusundaki uluslararası yasal mevzuat -
2 Koruma konusunda çalışan ulusal ve uluslararası örgütler. Önerilen metinlerin okunması Önerilen metinlerin okunması
3 19. yüzyıldan önce Osmanlı İmparatorluğu'nda koruma anlayışı Önerilen metinlerin okunması
4 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda koruma konusundaki yasal mevzuat ve örgütlenme Önerilen metinlerin okunması
5 Cumhuriyet döneminde koruma konusundaki yasal mevzuat ve örgütlenme 1 Önerilen metinlerin okunması
6 Cumhuriyet döneminde koruma konusundaki yasal mevzuat ve örgütlenme 2 Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Cumhuriyet döneminde koruma konusundaki yasal mevzuat ve örgütlenme 3 Önerilen metinlerin okunması
8 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve korumayla ilgili diğer yasa, yönetmelik, tüzük, ilke kararları 1 Önerilen metinlerin okunması
9 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve korumayla ilgili diğer yasa, yönetmelik, tüzük, ilke kararları 2 Önerilen metinlerin okunması
10 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Koruma Önerilen metinlerin okunması
11 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve koruma Önerilen metinlerin okunması
12 İstanbul'dan örneklerle mevcut yasal mevzuatın tartışılması/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
13 İstanbul'dan örneklerle mevcut yasal mevzuatın tartışılması/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 İstanbul'dan örneklerle mevcut yasal mevzuatın tartışılması/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, İstanbul, 1996.
Akın, N., "Osman Hamdi Bey, Asar-ı Atika Nizamnamesi ve Dönemin Koruma Anlayışı Üzerine, Osman Hamdi Bey ve Dönemi, İstanbul 1993, s. 233-239.
Bakırer, Ö., Vakfiyelerde Binaların Tamiratı ile İlgili Şartlar ve Bunlara Uyulması, Vakıflar Dergisi, sayı 10, s. 113-126.
Erder, C., "Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, sayı:2, Cilt 3, Ankara 1977, s. 167-190.
Erdoğan, M., "Osmanlı Devrinde Anadolu Camilerinde Restorasyon Faaliyetleri", Vakıflar Dergisi, sayı:7, 1968, s. 149-205.
Gülsün, H., "Osmanlı Mimarlığında Onarım İlkeleri Var mıydı?", 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Bildiriler, Cilt 2, Ankara 1995, s. 207-210.
Kunter, H. B., "Türk Abidelerinin İdare, Muhafaza, Bakım ve Onarımı Mevzuunda Tatbik Edilmiş Olan Esaslar", Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, TTK Basımevi, Ankara 1962, s. 260-267.
Madran, E., Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler.: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2002.
Madran, E.,Tanzimat`an Cumhuriyet`e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler: 1800-1950, Ankara, 2002.
Madran, E.,Osmanlı İmparatorluğu`nun Klasik Çağlarında Onarım Alanının Örgütlenmesi, 16.-18. Yüzyıllar, ODTÜ Mimarlık Fak. yay., Ankara 2004.
Madran, E. ve N. Özgönül, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, TMMOB Mimarlar Odası yay., Ankara 2005.
Mumcu, A., Eski Eserler Hukuku ve Türkiye. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 26/3-4, 45-78, 1969.
Mumcu, A., Eski Eserler Hukuku ve Türkiye. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28/1, 41-76. 1971.
Orgun, M. Z., "Hassa Mimarları", Arkitekt12, 1938, s. 333-342.
Özdemir, R., "Osmanlı Döneminde Dini ve Sosyal Yapıların İnşası ve Tamiratı Üzerine Bazı Bilgiler", TAÇ Dergisi, Cilt 2, sayı 6, Temmuz 1987, s. 23-29.
Turan, Ş., Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi I/1, Ankara 1963, s. 157-202


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması4312
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11313
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3412
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1     3            
OC2     2     3        
OC3             1 2