DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tarihsel Kaynaklar ve Araştırma Yöntemleri KK 503 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Kültürel mirasın korunması konusundaki bir araştırmada kaynaklar, kaynakların kullanımı, bulguların değerlendirilmesi, bilimsel nitelikte katalog, rapor, makale hazırlanması, sunulması becerisi kazandırılması.
Dersin İçeriği: Tarihsel araştırmanın gereği, önemi, konu seçimi ve sınırları. Araştırma aşamaları: izleme ve bilgi toplama (gözlem, rölöve, fotoğraf, anket, sayısal analiz, testler, laboratuar analizleri, tarihsel ve çağdaş kaynaklardan yararlanma, kaynak kişilerden bilgi toplama), sınıflandırma, karşılaştırma, katalog hazırlama, hipotez üretme ve sınama, sonuçlandırma, genelleme. Tarihsel kaynakların tanıtımı, bulundukları yerler, yararlanma ve kaynak gösterme. Konu ile ilgili çağdaş kaynakların tanıtımı, kaynağı yazma, bilgi fişlerine not alma. Yazı planı hazırlama. Kaynak notları, açıklama notları, kısaltılmış kaynak notu verme kuralları. Katalog, rapor ve makale hazırlanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kültürel mirasın korunması konusunda bir araştırma için kaynakları bulabilmek ve kaynaklardan faydalanabilmek.
  • 2- Edinilen bilgiyi eleştirel olarak yorumlayabilmek.
  • 3- Bilimsel nitelikte rapor, makale yazabilmek ve sunabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı).


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tarihsel araştırmanın gereği, önemi, konu seçimi ve sınırları -
2 Araştırma aşamaları: izleme ve bilgi toplama (gözlem, rölöve, fotoğraf, anket, sayısal analiz, testler, laboratuvar analizleri-Uygulama Önerilen metinlerin okunması-Uygulamaya hazırlık
3 Tarihsel ve çağdaş kaynakların tanıtımı, bulundukları yerler Önerilen metinlerin okunması-Uygulamaya hazırlık
4 Tarihsel ve çağdaş kaynaklardan yararlanma, kaynak kişilerden bilgi toplama-Uygulama Önerilen metinlerin okunması-Uygulamaya hazırlık
5 Bilgiyi sınıflandırma, karşılaştırma, katalog hazırlama-Uygulama Önerilen metinlerin okunması-Uygulamaya hazırlık
6 Bilgiyi sınıflandırma, karşılaştırma, katalog hazırlama-Uygulama Önerilen metinlerin okunması-Uygulamaya hazırlık
7 SINAV, Kaynaklardan yararlanma ve kaynak gösterme-Uygulama Önerilen metinlerin okunması-Uygulamaya hazırlık
8 Kaynağı yazma, bilgi fişlerine not alma-Uygulama Önerilen metinlerin okunması-Uygulamaya hazırlık
9 Elde edilen bilgiden hipotez üretme ve sınama, sonuçlandırma, genelleme yapma-Uygulama Önerilen metinlerin okunması-Uygulamaya hazırlık
10 Yazı planı hazırlama. Kaynak notları, açıklama notları, kısaltılmış kaynak notu verme kuralları-Uygulama Önerilen metinlerin okunması-Uygulamaya hazırlık
11 Katalog, rapor ve makale sunumu Katalog/rapor/makaleye hazırlık
12 Katalog, rapor ve makale sunumu Katalog/rapor/makaleye hazırlık
13 Katalog, rapor ve makale sunumu Katalog/rapor/makaleye hazırlık
14 Katalog, rapor ve makale sunumu Katalog/rapor/makaleye hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Yard.Doç. Dr. Faruk TUNCER ders notları


DİĞER KAYNAKLAR

Bakırer, Ö., Onarım ve Koruma Konusunda Tarihsel Kaynakların Kullanımı, Mimarlık, 1984, 84/3, s.22-25.
Bakırer, Ö., Maddi Kültür Varlıklarımızın Onarımlarını Belirlemede Şer`iyye Sicillerinin Rolü, Taç Vakfı Yıllığı, I, İstanbul, 1991, s.142-153.
Ataöv, T., Bilimsel Araştırma El Kitabı, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2006.
Erman, E., Mimarlıkta Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Tez Yazım Teknikleri, Murat Kitabevi, İstanbul, 2009.
Baş, T., Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlendirilir, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
Tanrıdöğen, A., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011.
Büyüköztürk, Şener Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara, 2011.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 5 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 23 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması4312
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11313
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3412
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1         3 1 3      
OC2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OC3             3