DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İstanbul'un Mimarlık Mirası KK 504 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Yonca ERKAN
Dersin Amacı: İstanbul`un kentsel gelişimi ve mimarlık mirası konularında ileri derecede bilgi, kavrayış ve öğrendikleri ile eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: İstanbul mimarlık mirasının kronojik olarak işlenmesi, geziler ve seminerler yoluyla bu önemli mirasın tanınması, yorumlanması ve koruma sorunlarının dile getirilmesi. Kentin tarihi. Byzantion: kuruluş dönemine ilişkin kalıntılar. Bir Roma kenti olarak Constantinopolis: başlıca yapılar, caddeler, meydanlar, anıtlar, surlar, sarnıçlar, büyük saray. İstanbul`a Hıristiyan kenti kimliği veren anıtlar: Ayasofya, Sergios-Bakhos, diğer manastır ve kiliseler. Nika isyanı. Latinler. Son dönem Bizans yapıları. Fatih ve dönemi. Kentin Türkleşmesi - ilk simge yapılar. Klasik Osmanlı dönemi yapıları. Mimar Sinan ve saray mimarlık örgütü. Geç klasik dönem. Avrupa ile ilişkiler. Lale devri ve Barok üslubun kabulü. Yabancı mimarlar ve okullar. Neoklasik üsluplar ve temsilcileri. İmar eylemlerindeki değişiklikler. Yabancı mimarlığa tepkiler. I.Ulusal / Neoklasik Osmanlı Mimarisi. Art-Nouveau. Sanayi-i Nefise ve sanat eğitimi. II.Ulusal Mimari. Çağdaş mimari konuları ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tarihsel süreçte İstanbul kentinin geçirdiği sosyal, ekonomik, kültürel, fiziki değişimi, dönüşümü konularında bilgi ve kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 2- İstanbul'daki mimarlık mirasına ilişkin malzeme ve yapım teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak
  • 3- İstanbul'daki mimarlık mirası ve koruma sorunları konularında bilgi ve kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 4- İstanbul'daki mimarlık mirası konusunda araştırma yaparak sözlü ve yazılı sunabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci sunumları, teknik gezi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 İstanbul`un tarihsel topoğrafyası -
2 İlk yerleşmeler, Byzantion Önerilen metinlerin okunması
3 Roma dönemi imar eylemleri Önerilen metinlerin okunması
4 Bizans dönemi imar eylemleri Önerilen metinlerin okunması
5 Fetihten sonra İstanbul,Fatih, II. Bayezıt, I. Selim Dönemleri Önerilen metinlerin okunması
6 Osmanlı Mimarisinin Klasik döneminde İstanbul ve Mimar Sinan Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Osmanlı Mimarisinin Klasik döneminde İstanbul ve Mimar Sinan Önerilen metinlerin okunması
8 Osmanlı Mimarisinin Klasik döneminde İstanbul ve Mimar Sinan Önerilen metinlerin okunması
9 17.yüzyılda İstanbul Önerilen metinlerin okunması
10 Lale Devri ve sonrası: 18.yüzyılda İstanbul Önerilen metinlerin okunması
11 Batılaşma döneminde İstanbul Önerilen metinlerin okunması
12 Batılaşma döneminde İstanbul/Öğrenci sunumları Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
13 Ulusal mimarlık akımları/Öğrenci sunumları Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Ulusal mimarlık akımları/Öğrenci sunumları Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Cezar, M., Osmanlı Başkenti İstanbul, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayını, İstanbul 2002.
Denker, A., Eski Sultanahmet Cezaevi Bahçesi'ndeki (Büyük Saray Bölgesi) Kazı Çalışmaları, Mimar.ist, 31, Bahar 2009, s.91-97
Eldem, E.,Goffman, D., Masters, B., Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti Halep, İzmir, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 136, İstanbul 2000.
Eyice, S., ?İstanbul?da kiliseden çevrilmiş cami ve mescidler ve bunların restorasyonu?, 7. Vakıf Haftası, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1990, ss. 279-291
Faroqhi, S., Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997.
Foss, C.,Winfield, D., Byzantine Fortifications, University of South Africapretoria, 1986.
Goodwin, G., A History of Ottoman Architecture, Thamesand Hudson, London 1971.
Gyllius, P., İstanbul?un Tarihi Eserleri, Çev. E. Özbayoğlu, Eren Yayınları, 1997.
Işın, E., İstanbul'da Gündelik Hayat, İletişim Yayınları, İstanbul 1995.
İstanbul İçin Tasarlanmış Ama, Arredamento Mimarlık, 200001, Ocak 2000, s.56-69.
İstanbul'da Prost İmarları ya da İnönü Çağında İstanbul, Arredamento Mimarlık, 100+55, Şubat 2003.
Kafesçioğlu, Ç.,Constantinopolis/Istanbul: cultural encounter, imperial vision, and the construction of the Ottoman capital. University Park: Pennsylvania State University Press, 2009.
Krautheimer, R.,Early Christian And Byzantine Architect, Yale University Press, 1986, ISBN: 9780300052947
Kuban, D., İstanbul Yazıları, YEM Yayınları, İstanbul 1998.
Kuban, D., İstanbul, Bir Kent Tarihi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 1996.
Kunt,M.,Woodhead,C. (Ed.), Kanuni ve Çağı Yeniçağda Osmanlı Dünyası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 124, İstanbul 2002.
Kuran, A., Mimar Sinan, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1986.
Muller-Wıener, W., İstanbul'un Tarihsel Topografyası, Çev. Ülker Sayın, YKY, İstanbul 2001.
Yerasimos, S., İstanbul İmparatorluklar Başkenti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 103, İstanbul, 2000


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması4312
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11313
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3412
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1     2   2 3        
OC2   3       2        
OC3 3 1 2     2        
OC4           2 3