DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Anadolu Konut Kültürü KK 506 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Anadolu'da farklı coğrafyalarda yer alan geleneksel konut dokusu, geleneksel konutun tasarım ilkeleri konusunda ileri derecede bilgi ve kavrayış kazandırmak
Dersin İçeriği: Anadolu kentlerinin geleneksel konut dokusu özellikleri: organik yol kurgusu, çıkmaz sokaklar, sokak kaplamaları, köşe dönüşleri, mülkiyet ve parselasyon, parsel üzerine konumlanma biçimleri vb. Osmanlı toplumunun, Türk evi biçimlenişini etkileyen sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı. Anadolu?da yerel özelliklere göre farklılaşan konut tiplerinin bölgesel dağılımı ve etkileşim kaynakları. Türk evi plan tipleri, Türk odasının tasarım ve donanım ilkeleri, yapı elemanlarının malzeme ve bezeme özellikleri. Geleneksel konutun koruma sorunları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Anadolu geleneksel konut dokusunun ve konut tasarımının temel ilkelerini, mimari özellikleri ileri derecede bilgi, kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 2- Geleneksel konutta koruma sorunları ileri derecede bilgi, kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 3- Geleneksel konut konusunda araştırma yaparak sözlü ve yazılı sunabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı), teknik gezi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Geleneksel konutun farklı toplumsal, ekonomik, kültürel, coğrafik etkenlere bağlı olarak tasarım ilkeleri -
2 Anadolu'da Geleneksel konut-yerleşme ilişkisi Önerilen metinlerin okunması
3 Anadolu'da Geleneksel konut-yerleşme ilişkisi Önerilen metinlerin okunması
4 Anadolu'da konutunda mekan organizasyonu Önerilen metinlerin okunması
5 Anadolu'da konutunda malzeme ve yapım teknolojisi Önerilen metinlerin okunması
6 Örneklerle geleneksel konutlar 1 Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV,Örneklerle geleneksel konutlar 2 Önerilen metinlerin okunması
8 Örneklerle geleneksel konutlar 3 Önerilen metinlerin okunması
9 Örneklerle geleneksel konutlar 4 Önerilen metinlerin okunması
10 Örneklerle geleneksel konutlar 5 Önerilen metinlerin okunması
11 Örneklerle geleneksel konutlar 6 Önerilen metinlerin okunması
12 Örneklerle geleneksel konutlar 7/Öğrenci Sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
13 Örneklerle geleneksel konutlar 8/Öğrenci Sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Örneklerle geleneksel konutlar 9/Öğrenci Sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Akın, G., Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Tarihsel Ev Tiplerinde Anlam, İ.T.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul, 1985.
Akkoyunlu, Z., Geleneksel Urfa Evlerinin Mimari Özellikleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989.
Akok, M., Çankırının Eski Evleri, Arkitekt, S: 7-8, s.142-153, 1953.
Akok, M., Trabzon'un Eski Evleri, Arkitekt, S: 5-8, s.103-115, 1951.
Aksoy, E., Türk evi-Anadolu evi, Mimarlık ve Sanat, S: 6, s.216-217, 1962.
Alioğlu, E. F., Mardin Sehir Dokusu ve Evler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000.
Alper, .B, Kemaliye (Eğin) Yerleşme Dokusu ve Evleri Üzerine Bir Araştırma, yayınlanmamış doktora tezi, İTÜ, İstanbul, 1990.
Arel, A., Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar, GSF Yay., İzmir: 1982.
Eldem, S. H., Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul, 1963.
Eldem, S.H. (1972) Köşkler ve Kasırlar, 2 cilt, DGSA Yayınları
Eldem, S.H., 17.ve 18. asırlarda Türk Odası, Güzel Sanatlar 5, Maarif Matbaası, s.1-28, İstanbul, 1944.
Eldem, S.H., Bursa Evleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1948.
Eldem, S.H., Türk Evi Plan Tipleri,: TÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1954.
Erginbas, D., Diyarbakır Evleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1957.
Eser, L., Kütahya Evleri,: İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1955
Günay, R., Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul 1998.
Gür, Ö. Ş., Doğu Karadeniz Örneğinde Konut Kültürü. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2000
Kafesçioğlu, R., Orta Anadolu?da Köy Evlerinin Yapısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1949.
Kazmaoğlu, M., & Tanyeli, U., Anadolu Konut Mimarisinde Bölgesel Farklılıklar. Yapı Dergisi, 38, 28-41, 1978
Kuban, D., Türk Hayatlı Evi, İstanbul, 1995.
Küçükerman, Ö., Anadolu?daki Geleneksel Türk Evinde Mekan Organizasyonu Açısından Odalar, İstanbul, 1973.
Sözen, M. Tanyeli, U., Türk Konut Mimarisi Bibliyografyası, İstanbul, 1984.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması4312
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11313
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3412
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1   3 2     1        
OC2 1 2 3 1 2 1        
OC3         2   2