DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Anadolu Arkeolojisi KK 508 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Tarih öncesi çağlardan itibaren Anadolu?da ortaya çıkmış çeşitli uygarlıklara ait arkeolojik verilere yönelik bilgi ve kavrayış kazandırmak.
Dersin İçeriği: Paleolitik dönem / Anadolu`nun tarih öncesi çağları. Hattiler, Hititler, Troya, Lidya, Frigya, Urartu, Likya ve Yunan uygarlıkları. Helenistik Dönem. Roma Dönemi. Anadolu mitolojisi. Anadolu`nun Yunan ve Roma Arkeolojisi. Önemli Antik kentler. Arkeolojiye ilişkin terminoloji. Türkiye dışındaki ilk Hıristiyan yapıları, Anadolu`nun Hıristiyan çağı ve erken örneklerden itibaren Bizans mimarlığı. Anadolu?nun Türkleşmesi ve ilk yerleşim hareketleri. Erken Beylikler, Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemlerine ait (Osmanlı Beyliği dışında kalan Türk-İslam egemenlerin) kültür ve mimarlıklarına genel bir bakış. Tüm uygarlıklarda kültür ve sanat, uzak ve yakın uygarlıklarla ilişkiler / etkileşimler, yapım teknolojisi ve önemli mimari eserler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tarih öncesi çağlardan itibaren Anadolu'da ortaya çıkmış çeşitli uygarlıklara ait arkeolojik veriler konusunda bilgi ve kavrayış kazanmak.
  • 2- Arkeolojik alanlarda bozulmalar ve koruma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayış kazanmak.
  • 3- Arkeoloji konusunda araştırma yaparak sözlü ve yazılı sunabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı), teknik gezi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Anadolu'nun tarihsel coğrafyası Önerilen metinlerin okunması
2 Anadolu'nun tarih öncesi dönemleri, ilk yerleşmeler Önerilen metinlerin okunması
3 Anadolu'da Tunç Çağı, Demir Çağı uygarlıkları Önerilen metinlerin okunması
4 Hellenistik Dönem Önerilen metinlerin okunması
5 Anadolu'nun Yunan ve Roma Arkeolojisi Önerilen metinlerin okunması
6 Anadolu'nun Yunan ve Roma Arkeolojisi Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Anadolu'nun Yunan ve Roma Arkeolojisi Önerilen metinlerin okunması
8 Anadolu'nun Yunan ve Roma Arkeolojisi Önerilen metinlerin okunması
9 Anadolu'nun Yunan ve Roma Arkeolojisi Önerilen metinlerin okunması
10 Önemli Antik kentler. Arkeolojiye ilişkin terminoloji Önerilen metinlerin okunması
11 Anadolu'nun Hıristiyan çağı Önerilen metinlerin okunması
12 Selçuklu ve Osmanlı Arkeolojisi 1/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
13 Selçuklu ve Osmanlı Arkeolojisi 1/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Aktüre S., Anadolu'da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004.
Akurgal E., Anadolu Kültür Tarihi, TÜBİTAK, Ankara, 1998.
Akurgal, E., Anadolu Uygarlıkları, Net Yayınları, İstanbul, 2007.
Alp S., Hitit Çağında Anadolu, TÜBİTAK, Ankara, 2001.
Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi (1982)
AYDIN, S. ve Kudret, E., Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2003.
Desti M., Anadolu Uygarlıkları, Dost Yayınları (Çev. M. Cedden), Ankara, 2005.
Efe, T., Batı Anadolu: Son Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı. ArkeoAtlas II. 2003, S.94-129.
Gurney O.R., Hititler, Dost Yayınları, (Çev. P.Arpaçay), Ankara, 2001.
Karul, N. (Ed.), Anadolu'nun Derinlikleri, Son Tunç-İlk Demir Çağı, Arkeoatlas 7, 2010
Levi, P., Eski Yunan (Çev. Nefle Erdilek), İletişim Yayınları, İstanbul, 1987.
Lloyd S., Türkiye'nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu, Tübitak, Ankara, 2000.
Macqueen J.G., Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, Arkeoloji Yayınları (çev. E. Davutoğlu), Ankara, 2001.
Magie, D., Anadolu'da Romalılar, Bölüm 1, Attalos'un Vasiyeti, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2004.
Magie, D., Anadolu'da Romalılar, Bölüm 2, Batı Anadolu ve Zenginlikleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2004.
Magie, D., Anadolu'da Romalılar, Bölüm 3, Batı Anadolu Kent Devletleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2005.
Maisels, C. K., Uygarlıkların Doğuşu: Yakındoğu'da Avcılık ve Toplayıcılıktan Tarıma Kentlere ve Devlete Geçiş (Çev. Alaeddin fienel).: İmge Kitabevi. Ankara 1999
Mellaart, J. (1988). Yakındoğu'nun En Eski Uygarlıkları, (çev. Bilgi Altınok), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
Özbaşaran, M. ve Cutting, M., Orta Anadolu'da Neolitiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. 12000 Yıl Önce Uygarlığın Anadolu’dan Avrupa'ya Yolculuğunun Başlangıcı: Neolitik Dönem (Ed. Nezih Başgelen), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev11616
Sunum/Jüriye Hazırlık11616
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3515
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1   3                
OC2     3   1          
OC3         1   3