DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Rölöve KK 509 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Tek yapı ölçeğinde bir kültür varlığının analitik olarak belgelenmesi ve sunulması pratiğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği: Rölöve ile belgelemenin amacı ve rölöve tarihi. Ölçme prensipleri. Ölçü aletleri ve kullanımı. Rölöve yöntemleri. Arazi geometrisi. Tarihsel çevrenin belgelenmesi ve analizi. Yapı rölövesi ve kontrolü. Özgün olan ve olmayan elemanlar, eklentiler, tesisat, malzeme ve yapım tekniklerinin belgelenmesi. Koruma amaçlı rölöve / analitik rölöve. Yapının tarihsel analizi / kronolojik dönemlerin belirtilmesi. Restitüsyon kavramı. Uygulama: Küçük boyutlu bir yapı veya büyük bir yapının belli bir bölümü için analitik rölöve hazırlanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tarihsel yapıya ilişkin güncel ve tarihsel araştırma yapabilmek
  • 2- Farklı ve gereken ölçeklerde analitik rölöve yapabilmek
  • 3- Çalışmalarını tek başına ya da bir ekip içinde yapabilmek ve sözlü ya da yazılı olarak sunabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, öğrenci çalışmalarının tartışılması ve proje tashihleri yapılması.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin amaç, kapsam ve yönteminin belirlenmesi -
2 Çalışma yapı ya da yapı grubunun seçilmesi Bireysel çalışma
3 Rölöve teknikleri ve tarihsel araştırma Bireysel çalışma
4 Analitik rölöve çalışması, 1/50 Ölçek Bireysel çalışma
5 Analitik rölöve çalışması, 1/50 Ölçek Bireysel çalışma
6 Analitik rölöve çalışması, 1/50 Ölçek Bireysel çalışma
7 JÜRİ 1 Bireysel çalışma
8 Analitik rölöve çalışması, 1/50 Ölçek Bireysel çalışma
9 Analitik rölöve çalışması 1/20, 1/5, 1/1 Bireysel çalışma
10 Analitik rölöve çalışması 1/20, 1/5, 1/1 Bireysel çalışma
11 Analitik rölöve çalışması 1/20, 1/5, 1/1 Bireysel çalışma
12 Analitik rölöve çalışması 1/20, 1/5, 1/1 Bireysel çalışma
13 JÜRİ 2 Bireysel çalışma
14 Genel Değerlendirme Bireysel çalışma


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Publications
KUDEP Publications


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri 2 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması13565
Proje11010
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık21020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10440
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1             3 3    
OC2                 3 3
OC3             3   3