DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Osmanlıca KK 510 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Osmanlı Türkçesi için bir giriş dersi olarak doğru okumaya ağırlık verilecek, Arapça-Farsça kelimeler ve imla özellikleri açıklanarak, dilbilgisinin sağlam bir temele oturtulması ve dönem sonunda öğrencilerin basit basılı eserleri okuyabilmeleri sağlanacaktır.
Dersin İçeriği: Korunması gerekli kültür varlıklarına ilişkin Osmanlıca yayınlar, arşiv belgeleri ile kitabeleri okuma ve anlamaya yönelik Osmanlıca yazım ve dil bilgisi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Osmanlıca belgeleri okuyabilmek ve anlayabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı)


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Osmanlı alfabesi için önbilgiler, ders ve dersin işlenişi hakkında açıklamalar -
2 Harekeler (fetha/üstün, kesre/esre damme/ötre, şedde, cezm/sükun), sessiz harflerin guruplara ayrılırak tanımlanması, tek ve çift heceleri kelimelerin yazılış/okunuşuna giriş Önerilen metinlerin okunması
3 Harf tanıtımına devam, yazım, birleşme ve ses özellikleri, sesli harf kombinasyonları, hareke kullanımı, okuma alıştırmaları Önerilen metinlerin okunması
4 Harflerin tamamlanması, seslendirilişi Türkçe'de benzer olan harfler, yazım alıştırmaları Önerilen metinlerin okunması
5 Türkçe eklere giriş, iyelik, zamir, fiil, çekim ve diğer ekler, kuralsız durumlar, alıştırmalar. Önerilen metinlerin okunması
6 Osmanlıca harflerin, Türkçe eklerin ve imla kurallarının tamamlanması, alıştırmalar Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Osmanlıca harflerin, Türkçe eklerin ve imla kurallarının tamamlanması, alıştırmalar Önerilen metinlerin okunması
8 Osmanlıca harflerin, Türkçe eklerin ve imla kurallarının tamamlanması, alıştırmalar Önerilen metinlerin okunması
9 Arapça kelimelere/köklere giriş, masdarlar, sülasi kökler, mücerred sülasi masdarlar, tek heceli vezinler ve örnekler, ism-i fail ve ism-i mef?ul kalıplarına giriş Önerilen metinlerin okunması
10 Mücerred sülasi masdarlara devam: iki ve daha fazla heceli örneklerin tamamlanması Önerilen metinlerin okunması
11 Genel tekrar, rubai masdarlar, sıfat-ı müşebbehe, mübalağa-i fail, ism-i tafdil hakkında bilgi, alıştırma ve örnekler Önerilen metinlerin okunması
12 İsm-i mekan, İsm-i zaman, ism-i alet ve örnekleri Önerilen metinlerin okunması
13 Tüm kalıp ve vezinlerin tekrarı, masdarlar, yazım ve okuma çalışması Önerilen metinlerin okunması
14 Final öncesi dilbilgisi ve okuma üzerinde durularak soruların yanıtlanması Önerilen metinlerin okunması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Mahmut AK ve Fahamettin BAŞAR, Osmanlı Türkçesi- Gramer, Tarihi Metinler, Belgeler, İstanbul 2004.
Refet Yalçın BALATA, Osmanlıca Dersleri, İzmir 2005.
Ali Kemal BELVİRANLI, Osmanlıca Rehberi I, İstanbul: 2006.
Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, İstanbul: 2001.
Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: 1988.
Muharrem ERGİN, Osmanlıca Dersleri, İstanbul: 1986.
Yılmaz KURT, Osmnalıca Dersleri I, Ankara: 2000.
W. James REDHOUSE (ed.), Redhouse Sözlüğü- Türkçe/Osmnalıca-İngilizce, İstanbul: 1997.
W. James REDHOUSE (ed.), Turkish and English Lexicon- New Edition, İstanbul: 1978.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev11616
Sunum/Jüriye Hazırlık11616
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3515
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1     1   2   3 1