DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tarihsel Yapı Koruma Projesi KK 512 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Tek yapı ölçeğinde kapsamlı koruma projesi hazırlatılması konusunda beceri ve yetkinlik kazandırılması.
Dersin İçeriği: Ülkemizde ve batıda, hazırlanmış ve/veya uygulanmış koruma projesi örneklerinin incelenmesi, olumlu-olumsuz yönlerin analizi. Uygulama: İstanbul`da, restitüsyon sorunları ve yoğun hasarlar içeren bir tarihi yapı için koruma projesi hazırlanması. Proje öncesindeki hazırlıklar: Tarihsel araştırma, yapının teknik verileri için bilgi toplama ve belgeleme (Analitik rölöve, fotoğraflar, özgün yapısal detayların rölövesi, kopyalar, kronolojik analizler, strüktür araştırmaları, malzeme analizleri... vb.), koruma sorunlarının belirlenmesi. Restitüsyon önerileri. Öngörülen özgün veya yeni işlevlerin, yapının mevcut durumuna uygunluğunun irdelenmesi. Restorasyon kararlarının belirlenmesi ve projelendirme.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tarihsel bir yapı ya da yapı grubuna ait rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi hazırlayabilmek
  • 2- Tarihsel bir yapı ya da yapı grubunda özgünlüğü tanımlayabilmek
  • 3- Tarihsel bir yapı ya da yapı grubunda bozulmaları ve nedenlerini tanımlayabilmek
  • 4- Tarihsel bir yapı ya da yapı grubunda koruma yöntemlerini belirleyebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, öğrenci çalışmalarının tartışılması ve proje tashihleri yapılması.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin amaç, kapsam ve yönteminin belirlenmesi -
2 Çalışma yapı ya da yapı grubunun seçilmesi ve teknik gezi yapılması Bireysel çalışma
3 Tarihsel araştırmanın yapılması Bireysel çalışma
4 Analitik rölöve çalışması Bireysel çalışma
5 Analitik rölöve çalışması Bireysel çalışma
6 Analitik rölöve çalışması Bireysel çalışma
7 JÜRİ 1 Bireysel çalışma
8 Restitüsyon Çalışması Bireysel çalışma
9 Restitüsyon Çalışması Bireysel çalışma
10 Koruma Yöntemine karar verilmesi Bireysel çalışma
11 Koruma Yöntemine karar verilmesi Bireysel çalışma
12 Koruma Yöntemine karar verilmesi Bireysel çalışma
13 JÜRİ 2 Bireysel çalışma
14 Genel Değerlendirme Bireysel çalışma


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

-


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri 2 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması13565
Proje11010
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık21020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10440
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1           1 3 3 3 3
OC2 2 2 3   2          
OC3   2 3   2          
OC4   2 3   2