DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Görsel Belgeleme KK 514 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Fotoğrafın ve mimari fotoğrafın temel teknikleri konusunda ileri derece bilgi ve kavrayış kazandırmak.
Dersin İçeriği: Fotoğrafla belgelemenin amacı. Mimariyi tanıtan fotoğraf. Fotoğrafın rölövede kullanımı. Fotoğraf bilgisi: Fotoğraf tarihi, mercekler ve görüntü oluşumu, kamera ve parçaları, çeşitleri, yardımcı araçlar, görüntünün tespiti / baskı. Dijital fotoğraf ve elektronik ortamda belgeleme. Fotoğrafın diğer kullanım alanları. Fotogrametri: Mimarlıkta fotogrametrinin yeri, içeriği ve işlevi, fotogrametrik veri toplama yöntemleri ve kameraları, veri işleme / fotogrametrik değerlendirme yöntem ve donanımları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Fotoğrafın tarihsel gelişimi temel teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2- Mimari fotoğraf teknikleri ve rölövedeki kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı), teknik gezi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Mimaride fotoğrafla belgelemenin tarihçesi ve önemi -
2 Görüntü oluşumu / Kamera obscura / Odak uzaklığı / Görüş açısı / Objektifler / Mercekler Önerilen metinlerin okunması
3 Odak uzaklığı ve perspektif / Konu uzaklığı / Görüntü uzaklığı / Diyafram ve izafi açıklık Önerilen metinlerin okunması
4 Uzaklık ayarı / Telemetre / Mikroprizma / Paralaks / Uzaklık ayarı / Diyafram / Odak uzaklığı ilişkisi Önerilen metinlerin okunması
5 Tek objektifli refleks kamera tanıtımı / Parçaları / Özellikleri / Zaman ayarı / Hareket kontrolü Önerilen metinlerin okunması
6 Dijital kamera ve özellikleri / Dijital fotoğrafın değerlendirilmesi / Tarayıcılar, diyafram ve zaman ayarı / Zaman ayarlayıcılar ve çalışma sistemleri Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Negatif / Çözünürlük / Saklı hayal / Işığa duyarlılık / ISO ayarları Önerilen metinlerin okunması
8 Negatif / Çözünürlük / Saklı hayal / Işığa duyarlılık / ISO ayarları Önerilen metinlerin okunması
9 Renk duyarlılığı / Gren / Kontrast / Beyaz ayarı Önerilen metinlerin okunması
10 Poz toleransı / Poz verme / Poz ölçme Pozometreler / Kamera pozometreleri / Çalışma prensipleri Önerilen metinlerin okunması
11 Poz verme / Zone sistem / Kontrast / Teknik yönden doğru poz Önerilen metinlerin okunması
12 Çözünürlük-boyut / Flaşlar ve çalışma prensipleri ,polarizasyon filtreleri / Filtreler / Kitaptan kopya / Yakın çekim mercekleri- Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması-Sunuma hazırlık
13 Mimari fotoğraf kuralları / Teknik resim kuralları / Cepheler / Özel kamera ve objektifler-Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması-Sunuma hazırlık
14 Fotoğrafın çizim ortamında kullanımı / Perspektif düzeltme / Oran-Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması-Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Veltri, John. Architectural Photography. New York: American Photographic Book Publishing Co., Inc., 1974.
Buchanan, Terry. Photographing Historic Buildings. London: Her Majesty’s Stationery Office, 1983.
Busch, Akiko. The Photography of Architecture: Twelve Views. New York: Van Nostrand Company, 1987.
T.Grimm, The Basebook of Photography , Penguin, 1998.
G. Kopelew, How to Photograph Buildings and İnteriors, Princeton Arch. Press, 1998.
B. London, v.d., Photography , Prentice Hall, 2001.
LeBlanc, Dave. An Eye for Architecture.Globe and Mail, November 7, 2003, National Edition, G10.
M. Freeman, Fotoğrafçının Gözü, Remzi Kitapevi, 2012


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması4312
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11313
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3412
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1       2          
OC2         2   3