DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tarihsel Çevre Analizi KK 515 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Tarihsel çevreye ilişkin temel kavramlar ve ögeler konusunda ileri derecede bilgi ve kavrayış kazandırılması, tarihsel çevrelerdeki kentsel ve yapısal tasarım özelliklerinin, sorunların, analiz ve belgeleme yöntemlerinin belirlenmesi konusunda beceri kazandırılması.
Dersin İçeriği: Tarihsel çevre kavramı. Sit tanımı ve sınıflandırmaları. Tarihsel çevreyi belirleyen ögeler: Birliktelik değeri, kentsel odaklar, yerleşim silüetleri, vista noktaları, sembolik değerler. Kıyı yerleşmeleri. Arkeolojik alanlar / ölü kentler ve yaşayan tarihsel kentler. Kırsal yerleşmeler. Peyzaj değerlendirmesi. Tarihsel çevre tahrip nedenleri. Uygulama: Seçilen bir tarihsel çevrede analizler, araştırma, saptama-belgeleme, kentsel rölöve ve tipoloji çalışmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tarihsel çevrenin temel kavramları ve ögeleri konusunda ileri derece bilgi sahibi olmak
  • 2- Tarihsel çevrede analitik çalışmalar yapabilmek, elde edilen verileri yorumlayabilmek
  • 3- Örnek alanda yapılan araştırma, analiz, saptama-belgeleme, tipoloji vb çalışmayı çeşitli temsil araçları ile projelendirebilmek ve sunmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci çalışması


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tarihsel çevre kavramı, tarihsel çevre tipleri: Çalışma alanı belirlenmesi -
2 Tarihsel çevrelerin temel ögeleri: Çalışma alanı belirlenmesi Önerilen metinlerin okunması
3 Tarihsel çevrelerin temel ögeler: Çalışma alanı için tarihsel araştırmanın yapılması Önerilen metinlerin okunması
4 Tarihsel çevre örnekleri-İznik: Çalışma alanı için tarihsel araştırma ve analiz çalışmaları yapılması Önerilen metinlerin okunması
5 Tarihsel çevre örnekleri-Bursa: Çalışma alanı için tarihsel araştırma ve analiz çalışmaları yapılması Önerilen metinlerin okunması
6 Tarihsel çevre örnekleri-Edirne: Çalışma alanı için tarihsel araştırma ve analiz çalışmaları yapılması Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Tarihsel çevre örnekleri-Edirne: Çalışma alanı için tarihsel araştırma ve analiz çalışmaları yapılması Önerilen metinlerin okunması
8 Tarihsel çevre örnekleri: İstanbul TEKNİK GEZİ Önerilen metinlerin okunması
9 Tarihsel çevre örnekleri-Mardin: Analizlerin değerlendirilmesi Önerilen metinlerin okunması
10 Çalışma alanı için analiz çalışmaları yapılması: Analizlerin değerlendirilmesi Önerilen metinlerin okunması
11 Çalışma alanı için analiz çalışmaları yapılması: Analizlerin değerlendirilmesi Önerilen metinlerin okunması
12 Çalışma alanı için analiz çalışmaları yapılması: Genel değerlendirme Önerilen metinlerin okunması
13 Çalışma alanı için analiz çalışmaları yapılması: Genel değerlendirme Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Genel değerlendirme Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, İstanbul, 1996.
Erder, C., Tarihi Çevre Kaygısı, ODTÜ Yay., Ankara, 1999.
Kuban, D.,Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu. Kuram ve Uygulama, Kuban, D YEM Yayın, İstanbul 2000.
Tanyeli, Uğur.,Anadolu- Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 1987.
Özcan, Koray., Anadolu’da Selçuklu Kentsel Sistemi ve Mekansal Kademelenme, ODTU Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 23 Sayı 2, 2006.
Alman Mavileri Cilt I: 1913-1914 I. Dünya Savaşı Öncensi İstanbul Haritaları (2006), İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları.
Aru, K.A., (1998), Türk Kenti, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul
Cerası, M.M., (2001), Osmanlı Kenti: Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi, YKY, İstanbul.
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (1994), 8 Cilt, Tarih Vakfı Yayınları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 2 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 23 135


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması13565
Proje11010
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık21020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10440
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1   3 2     2 3      
OC2     2   2 2 3      
OC3             3 2