DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İletişim ve Medya CF 101 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: İletişim Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mine Bertan Yılmaz
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin;
1. Temel iletişim kuramlarına hakim olmaları,
2. Medya sektörünün farklı bölümleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları,
3. Medya ve iletişim alanındaki problemlere yönelik eleştirel bakış açısı
geliştirebilmeleri,beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders iletişim kuramlarına, güncel kitle iletişim sistemlerine ve bu sistemlerin
gelişimlerindeki farklı faktörlere – tarihsel, ekonomik, politik ve kültürel – yönelik genel bir giriş sağlayacaktır. İnternet, radyo, televizyon, sinema, gazete, reklamcılık ve halka ilişkiler gibikültür endüstrilerinin yanı sıra küreselleşme gibi daha kapsamlı konular incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Medya, iletişim ve kültür kuramlarına dair anlayış geliştirmek
  • 2- Medya ve iletişime ilişkin etik sorunları kavramak
  • 3- Güncel medya ve iletişim konularında öğrendikleri kuramları uygulayabileyecekleri bilgiyi edinmek
  • 4- Araştırma, okuma ve sosyal bilimler literatüründe sentez yapabilmek adına gerekli kütüphane ve elektronik kaynakları kullanmayı öğrenmek
  • 5- Güncel medya ve iletişim sorunlarına dair akademik makale yazmayı öğrenmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Dersler, Tartışmalar, Vaka Çalışmaları, Saha Çalışmaları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş ve Ders Planı Ders Planı
2 İletişimi Tanımlama Okuma Ödevi
3 İletişim Modelleri ve İletişimde Temel Yaklaşımlar Okuma Ödevi
4 İletişim Formları Okuma Ödevi, Grup Sunumu
5 İletişim Kuramları Okuma Ödevi, Grup Sunumu
6 İletişim Etiği Okuma Ödevi, Grup Sunumu
7 Dilbilim, İletişimde Söylem ve İktidar Okuma Ödevi, Grup Sunumu
8 Ara Sınav
9 Teknolojik Determinizm veya Network Toplumu? Okuma Ödevi, Grup Sunumu
10 Dijital Çağda Kamu İletişimi Okuma Ödevi, Grup Sunumu
11 Kamu Hizmeti Medyası ve Yayıncılığı Okuma Ödevi, Grup Sunumu
12 Kurumsal ve Siyasal İletişim Okuma Ödevi, Grup Sunumu
13 Küreselleşen Dünyada Medya ve Siyaset Okuma Ödevi, Grup Sunumu
14 Tekrar Ders Tekrarı, Grup Sunumu


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Robertson, Alexa. Media and Politics in a Globalizing World. 1st ed. Cambridge ; Malden, MA: Polity, 2015.
2. Volkmer, Ingrid. The Global Public Sphere: Public Communication in the Age of Reflective Interdependence.Cambridge: Polity, 2014.
3. Kovarik, Bill. Revolutions in Communication: Media History from Gutenberg to the Digital Age. New York: Continuum, 2011.
4. Ibarra, Karen Arriaza, Eva Nowak, and Raymond Kuhn, eds. Public Service Media in Europe: A Comparative Approach. Routledge Studies in European Communication Research and Education. London ; New York: Routledge, 2015.
5. Turow, Joseph. Media Today: An Introduction to Mass Communication. New York: Routledge, 2009.
6. Dominick, Joseph. The Dynamics of Mass Communication. New York : McGraw-Hill Higher Education, 2009.
7. Schulz, Peter and Cobley, Paul. Theories and Models of Communication. In Handbooks of Communication Science.Berlin : De Gruyter Mouton, 2013.
8. Severin, Werner J. Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media. New York ; London :Longman, 2010.
9. Patterson, Philipp and Wilkins, Lee. Media Ethics: Issues and Cases. New York: McGraw-Hill, 2011.
10. Scollon, Ron, Wong, Suzanne and H. Jones, Rodney. Intercultural Communication: A Discourse Approach.Chichester, West Sussex, U.K.; Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2012.
11. Olins, W. (2000). Why companies and countries are taking on each other’s roles. Corporate Reputation Review,3(3), 254–265.


DİĞER KAYNAKLAR

1. Ders Kitabı
2. Ders Notları
3. Grup Sunumları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Proje 1 5
Ödev 3 30
Sunum/Jüri 1 5
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Proje11414
Ödev31133
Sunum/Jüriye Hazırlık11111
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1   1 1   1   2      
OC2       2   1 2      
OC3           1 2      
OC4 1 1       1 2      
OC5     1       2