DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İletişim ve Sanat CF 102 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: İletişim Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
Görsel sanatların bir ifade biçimi olarak nasıl algılanabileceğini kavrayabilmesi,
Öğrencileri görsel çalışmalar alanındaki anahtar kavramlar ve tartışmalar ile tanıştırması,
Öğrencilerin sanat nesnesini konu, form, içerik açılarından eleştirel metotlarla analiz edebilmelerini sağlayarak onların görsel sanatları algılama becerilerini geliştirebilmesi,
Öğrencilere farklı dönemlerde üretilen görsel sanat ürünlerini eleştirel lenslerle analiz etme ve yorumlama becerisini edinmesi,
Öğrencileri görsel ve medya okuryazarlığı hakkındaki kuramları ile tanışması
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders görsel kültürü anlama, analiz edebilme ve kuramsallaştırabilmenin çeşitli yolları hakkında bir giriş sunar. Ders, görsel çalışmalar alanındaki anahtar kavramlar ve tartışmaları ve görsel sanat alanındaki başlıca gelenekleri ile öne çıkan ürünleri inceler. ‘İletişim ve Sanat’ öğrencileri çağdaş sanat düşüncesi ve pratikleri ile tanıştırır.
Ders, çeşitli sanat ürünlerinin incelenmesiyle ‘görsel dil’ hakkında genel bir bilgi sunarak ve sanat pratiklerine ilişkin temel kavramları gündeme getirerek bir giriş yapar. Bu ders, görsel sanatları nasıl gördüğümüz, analiz ettiğimizi ve kavramaya çalıştığımızı incelemek üzere tasarlanmıştır. Ancak, ders tarihsel bir genel bakış sunmayı ya da insanlık tarihi boyunca üretilen sanat nesnelerini kronolojik bir yaklaşımla araştırmayı hedeflemez. Ders, öğrencilere derslerinde ya da günlük hayatlarında sanat üzerine entellektüel tartışmalara katılabilmelerini sağlayacak eleştirel bakış açıları kazandırmayı hedefler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel kültürel yaklaşımlar ve sanat formlarını ayırdedebilmek/tanıyabilmek ve sanatın kültür bağlamındaki rolünü teslim edebilmek
  • 2- Görsel çalışmalar alanındaki anahtar kavram ve tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3- Görsel sanatları değerlendirebilme yeteneği ile aynı zamanda politik, sosyal, ekonomik ve kültürel organizasyonların sanatta nasıl önemli yansımaları olduğunu kavrayabilme beceresi edinmek
  • 4- Çeşitli mediumlarda sunulan görsel mesajları analiz edebilme beceresi kazanmak
  • 5- Görsel medyanın kimlik, topluluklar ve kültür ile ilişkisini anlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımlı ve Tartışma Seminerleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş: Film Gösterimi ve Tartışma Yok
2 Görsel Sanatlara Giriş-I: Antik Çağ’dan Rönesans’a http://smarthistory.khanacademy.org/Web sitesinden seçilmiş okumalar
3 Görsel Sanatlara Giriş-II: Rönesans http://smarthistory.khanacademy.org/Web sitesinden seçilmiş okumalar
4 Görsel Sanatlarda Görme Biçimleri-I Ways of Seeing: Ch. 1, (pp. 7-20)
5 Görsel Sanatlarda Görme Biçimleri-II Ways of Seeing: Ch. 1, (pp. 20-34)
6 Göstergebilim-I: İşaret, Sembol, Göstergebilim Practices of Looking: Ch. 1, ‘Practices of Looking: Images, Power and Politics” (pp.10-43)
7 Göstergebilim-II: Metafor, Metanomi, Denotasyon, ve Konatasyon Seeing is Believing: An Introduction to Visual Communication. Ch. 2, “How We See” (pp.45-71)
8 Değerlendirme ve Sınıf içi alıştırmalar Yok
9 Anlamı Kuran İzleyiciler: Kodlama ve Kodaçımı Practices of Looking: Ch. 2, “Viewers Make Meaning” (pp. 45-68)
10 Görme, Sahiplenme ve Kontrol Practices of Looking: Ch. 3, “Spectatorship, Power, and Knowledge” (pp. 72-108)
11 Görme ve Arzu: Görsel Temsiliyette Cinsiyet Politikaları Ways of Seeing: Ch. 3, (pp.45-64)
12 Fotoğraf ve Çoğaltılan İmge Practices of Looking: Ch. 4, ‘Reproduction and Visual Technologies’ (pp.109-150)
13 Kitle İletişim Araçları ve Kamusal Alan Practices of Looking: Ch. 5, ‘The Mass Media and the Public Sphere’ (pp. 151-188)
14 İmgenin Gücü: Gözetleme Toplumu Foucault, Michele. “Panopticism,” in Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books. (pp. 195-228.)


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ders kiti


DİĞER KAYNAKLAR

Berger, Arthur Asa. Seeing is Believing: An Introduction to Visual Communication. New York: McGraw-Hill, 2008.
Berger, John. Ways of Seeing. Penguin Books Ltd.: 1977.
Foucault, Michele. “Panopticism,” in Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books. (pp. 195-228.)
Sturken, Marita and Cartwright, Lisa. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford: Oxford University Press, 2008.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Uygulama 4 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 20 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Uygulama4312
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12424
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2                
OC2 3                  
OC3   2 3              
OC4       2            
OC5 3   3 2