DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Anahtar Kavramlar CF 103 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: İletişim Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Öğrencilerin:
 Beşeri ve sosyal bilimlerdeki başlıca konseptleri öğrenmeleri,
 Bu konseptlere dayanan ve onlardan faydalanan sosyal bilimlere ait teorilerle
tanışık olmaları
 Kurumsal olarak çerçevelenmiş ve zaman ve mekan içinde değişen konseptlere dair bir anlayış geliştirmeleri,
 Eleştirel düşünme ve analiz edebilme kapasitesi geliştirmeleri,
 Konuya dair başlıca okumaları yapabilme ve hem sözlü hem de yazılı olarak
argüman oluşturabilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders öğrencilerin dört yıllık üniversite eğitimleri süresince karşılacakları uygarlık, tarih, zaman, mekan, mitler, din, birey, toplum, aile, devlet, uşus, ırk, toplumsal cinsiyet, kültür, küreselleşme gibi ö konseptlerin içerikleri ve sosyal bağlamlarına odaklanır. Neredeyse kronolojik bir sıra izlenerek, bu ders öğrencilerin belli gelişmelere sebep olan tarihi bağlamları ve entellektüel şartları anlamalarına olanak verecektir. Kapsayıcı tema uygarlığı ve farklı uygarlık nosyonlarını nasıl anladığımızı görmek ve dünyayı nasıl algıladığımız günlük pratiklerimizi nasıl oluşturduğumuzu kavramaktır. Ders dünyanın başlangıcından itibaren olan periyottan- bilimsel,dinsel ve mitlere özgü başlangıç hikayelerinde tasvir edildiği gibi- kolonyalist dönemleri ve 20.yy’ın başlarına kadar olan devrimleri kapsayacaktır. Öğrenciler birincil ve ikincil kaynaklardan yaptıkları okumalardan ve izledikleri tarih, aile, din, şehir ve/veya ulus izleği etrafında dönen belgeseller ve/veya uzun metrajlı filmlerden derslerde işlenen konseptler göz önünde bulundurularak faydalanacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sosyal bilimlerdeki başlıca konseptlerden faydalanabilecek pozisyonda olmak
  • 2- Uygarlık tarihi ve gelişimi ile ilgili kapsayıcı bir anlayış geliştirmek
  • 3- Akademik olarak düşüncelerini açıklama ve tartışma kapasitesine sahip olmak
  • 4- ‘Neden’ ve ‘Nasıl’ sorularını cevaplayabilmeyi öğrenmek
  • 5- Kısa analitik değerlendirme yazıları yazabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders temel olarak konu anlatımları ve tartışma oturumlarından oluşmaktadır- tartışma oturumlarında aktif katılım zorunludur. Müfredattaki okumalar konu anlatımları ve tartışma oturumlarını tamamlayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerden ders materyallerini okumuş olarak gelmeleri ve tartışma oturumlarında bu okumalar hakkındaki düşüncelerini belirtmeleri beklenmektedir. Okumalardan ve konu anlatımlarından hazırlanacak olan 20 puan değerinde ders içi quiz yapılacaktır. Öğrencilerden ayrıca okumalar ve konu anlatımları baz alınarak değerlendirme yazıları yazmaları ve bu yazıları Blackboard sistemine yüklemeleri beklenecektir. ( 20 Puan ) Dersi başarıyla tamamlamak için gerekli son koşul ise, dönem projesi ve final sınavı olacaktır. Dönem projesi ve final sınavı hakkında ayrıntılı bilgi sınıfta verilecektir. Dersler süresince film gösterimleri yapılabilir. ( film adı, gösterim zamanı ve yeri duyurulacaktır.) Öğrencilerin film gösterimlerine katılımları zorunludur. Not : Dersi başarıyla tamamlamak için minimum p katılım zorunludur.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tanışma ve Ders Planı
2 Köken Hikayeleri Okuma: Leeming, D. (with Margaret Leeming), A Dictionary of Creation Myths,selections. Hawking, S., A Brief History of Time, selections.Film: Vikings (TV Series, 2012)
3 Modern Başlangıçlar Okuma:: Descartes, R., Meditations On First Philosophy, selections.
4 Tarihte Şehir Okuma: Childe, V. G., The Urban Revolution Film: Metropolis (1927) & Spartacus (1960)
5 Antik Yunan’dan Öğrenmek Okuma: Finley, M. I., The Ancient Greeks, selections. Kitto, H. D. F., The Polis
6 Zaman ve Evrensel Gelişim Okuma: Herder, J. G., On World History: An Anthology, (eds.), selections.
7 Orta Çağı Anlamak Okuma: Huizingai J. H., The Waning of the Middle Ages, selections.
8 Aile Tarihi Okuma: Engels, F., The Origin of the Family, Private Property and the State, selections. Film: The Other Boleyn Girl (2008), Monsoon Wedding (2001) & Borgias (TV Series, 2011)
9 Din ve Reform Okuma: Armstrong, K., Islam: A Short History, selections. MacCulloch, D., A History of Christianity, selections.
10 Sekülerizm ve Sanat Okuma: Febvre, L., Life in Renaissance France, selections. Film: The Return of Martin Guerre (1982), The Girl with a Pearl Earring (2003) & The Message (1977)
11 Para Ekonomisi, Armağan Ekonomisi Okuma: Smith, A., Wealth of Nations, pp. selections. Mauss, M., The Gift, selections
12 Eşitsizliğin Kökeni Okuma: Rousseau, J. J., Discourse on the Origins of Inequality, (trans.), selections. Film: Kapıcılar Kralı (1976) & Modern Times (1936)
13 Dünyayı Keşif Okuma: Gaugin, P., Paul Gaugin's Intimate Journals, selections. Film: Black and White in Color (1976) & The Battle of Algiers (1966)
14 Tekrar ve Değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bütün kurs materyalleri Blackboard ve Bilgi Merkezi üzerinden erişilebilir olacaktır
Williams, Raymond. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society


DİĞER KAYNAKLAR

Films


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Proje 1 10
Ödev 2 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 20
Final Sınavı 1 40
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Proje11010
Ödev2816
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12112
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar21020
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 1   3        
OC2 1         2        
OC3                    
OC4 2 2 1 1 2 3        
OC5 1           3