DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yeni Medyada Marka İletişimi CF 332 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 6
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
marka ve marka stratejilerini anlaması,
marka iletişimi için yeni medya tekniklerini incelemesi,
sosyal medyada markalaşmanın modellerini ve stratejilerini öğrenmesi
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders sosyal medya ile entegre edilmiş iyi bir marka iletişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Markaların görünümünü arttırmaya yönelik içerik ve tekniklere odaklanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Marka ve marka stratejilerinin belli başlı özelliklerini kavrayabilmek
  • 2- Marka bağlılığı ve farkındalığı için yeni medya araçlarının kullanım olanaklarını anlayabilmek
  • 3- Marka stratejileri için sosyal medyayı etkili kullanabilmek
  • 4- Sosyal medyada markalaşma için yeni ve güçlü teknikleri tanıyabilecekmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders içi tartışmalar ve örnek olay analizleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Markalar ve Marka Yönetimi Richard Rosenbaum-Elliott,Larry Percy,Simon Pervan. Strategic Brand Management. Oxford University Press.second edition, 2011. Section 1 Kevin Lane Keller. Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson, 2013 ch 1
2 Marka Ederi ve Marka İnşası Richard Rosenbaum-Elliott,Larry Percy,Simon Pervan. Strategic Brand Management. Oxford University Press.second edition, 2011.section 2 Kevin Lane Keller. Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson, 2013 ch 2-3
3 Marka Yönetimi Richard Rosenbaum-Elliott,Larry Percy,Simon Pervan. Strategic Brand Management. Oxford University Press.second edition, 2011.section 3 Kevin Lane Keller. Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson, 2013 ch 4-5
4 Sosyal Medya Platformlarının Marka Üzerindeki Etkisi ve Hizmetlerinin Özellikleri Humbatov, Shahriyar: Brand Management with Social Media: In Service Industry. Hamburg, Anchor Academic Publishing 2015.pp. 26-47, 62-78
5 Sosyal Medyada Markalaşmanın Önemi Robert Davis, Social Media Branding for Small Business:The 5–Sources Model.Business Expert Press. 2015 ch.2-3
6 Sosyal Medyada Markalaşma: The 5–Sources Model: 1,2,3 Robert Davis, Social Media Branding for Small Business:The 5–Sources Model.Business Expert Press. 2015 ch.3-4-5
7 Sosyal Medyada Markalaşma: The 5–Sources Model: 4,5 Robert Davis, Social Media Branding for Small Business:The 5–Sources Model.Business Expert Press. 2015 ch.6-7
8 Sosyal Medya Markalaşmasını Uygulamak Robert Davis, Social Media Branding for Small Business:The 5–Sources Model.Business Expert Press. 2015 ch.8
9 Değerlendirme ve Tekrar Dersi
10 Sosyal Medya Platformlarının Kullanımı ve Marka Farkındalığının Yaratılması Humbatov, Shahriyar: Brand Management with Social Media: In Service Industry. Hamburg, Anchor Academic Publishing 2015.pp. 83-87
11 Pratikte Marka İnşası: Örnek Durumlar Ders Okumaları
12 Sosyal Medya Çağında Markalaşma https://hbr.org/2016/03/branding-in-the-age-of-social-media Georgios Tsimonis Sergios Dimitriadis , (2014)," Brand strategies in social media ", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 32 Iss 3 pp. 328 – 344
13 Sosyal Medyada Markalaşma Stratejileri ve Hedef Kitle http://keyhole.co/blog/15-social-media-branding-strategies/
14 Dersin Genel Değerlendirmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Albert M. Muniz, Jr. and Thomas C. O’Guinn, Brand Community, 2001 Tracy Stokes, How Social Media Is Changing Brand Building, 2012

Richard Rosenbaum-Elliott,Larry Percy,Simon Pervan. Strategic Brand Management. Oxford University Press.second edition, 2011.
Georgios Tsimonis Sergios Dimitriadis , (2014)," Brand strategies in social media ", Marketing Intelligence &
Planning, Vol. 32 Iss 3 pp. 328 – 344

Humbatov, Shahriyar: Brand Management with Social Media: In Service Industry.
Hamburg, Anchor Academic Publishing 2015.

Michel Laroche, Mohammad Reza Habibi, Marie-Odile Richard, To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media?, 2012 Haakon Jensen, Social Media in B2B Branding , 2010

Robert Davis, Social Media Branding for Small Business:The 5–Sources Model.Business Expert Press. 2015

Kevin Lane Keller. Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson, 2013


DİĞER KAYNAKLAR

İnternet Kaynakları, ödevler


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 50
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev5525
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13535
Final Sınavı14848
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1               3    
OC2   2                
OC3             2     3
OC4                 3